Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Kiaulių bandos kitimo tendencijos Lietuvoje ir ES-28

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
2019-03-26

© LŽŪKT nuotr.

ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro 2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje yra registruota 566,32 tūkst. kiaulių, o kiaulių laikytojų skaičius siekia 13,158 tūkst. vnt. Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d. kiaulių skaičius padidėjo 14,0 tūkst. vnt. arba 2,5 proc. Per analizuojamą laikotarpį vidutinis kiaulių bandos dydis ūgtelėjo 55,9 proc. nuo 27,6 (2014-01-01) iki 43,0 kiaulės (2019-01-01). Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d. kiaulių skaičius sumažėjo 24,4 tūkst. vnt. arba 4,1 proc. Kiaulių laikytojų skaičius sumažėjo 3,76 tūkst. vnt. arba 22,2 proc. Vidutinė kiaulių banda padidėjo 23,2 proc. ir siekė 43,0 vnt. Daugiausia kiaulių yra registruota Pakruojo (220,2 tūkst. vnt.), Radviliškio (37,87 tūkst. vnt.) ir Jurbarko (34,28 tūkst. vnt.) rajonų savivaldybėse.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Web-pav1Šaltinis: ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registras

Web-pav2ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro 2019 m. sausio mėn. duomenimis, 90,5 proc. kiaulių auginama ūkiuose, laikančiuose daugiau nei 1000 kiaulių. Tokie ūkiai bendroje kiaulių augintojų struktūroje tesudaro vos 0,3 proc. Ūkiai, kuriuose laikoma 1–10 kiaulių, bendroje ūkių struktūroje sudaro 97,3 proc.

Analizuojant ūkių pasiskirstymą pagal auginamų kiaulių skaičių matyti, kad net 97 proc. kiaulių augintojų laiko 1–10 kiaules, o 11–100 kiaulių laikančių ūkių dalis sudaro 1,1 proc., 101– 500 kiaulių laikantys ūkiai tesudaro 0,1 proc.

ŽUIKVC LŽŪMPRIS ir Europos Komisijos duomenimis, 2018 m. kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 1,41 Eur/kg ir buvo 12,49 proc. mažesnė nei 2017 m. Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje ir ES šalyse 2018 m. mažėjo. Lietuvoje 2018 m. kiaulių E klasės supirkimo pagal skerdenas vidutinė kaina sudarė 1,38 Eur/kg ir buvo 13,26 proc. žemesnė nei 2017 m. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 1,42 EUR/kg ir buvo 11,29 proc. žemesnė nei 2017 m., tačiau 2,73 proc. aukštesnė nei Lietuvoje. Analizuojamuoju laikotarpiu kaimyninėse šalyse brangiausiai už kiaulieną buvo mokama Estijoje (vidutiniškai 1,45 EUR/kg), šiek tiek pigiau Latvijoje (1,44 EUR/kg) ir pigiausiai Lenkijoje (1,39 EUR/kg). Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 1,04 EUR/kg – buvo 11,24 proc. mažesnė nei 2017 m. Pirmos (50– 105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo – 8,01 proc., antros kategorijos (106–115 kg) – 12,7 proc., trečios (116–140 kg) – 11,6 proc., o paršavedžių – 12,35 proc. Kiaulių supirkimo kainų kritimui Lietuvoje ir ES šalyse įtakos turėjo afrikinis kiaulių maras.

Kiaulienos supirkimo kaina Lietuvoje, Eur/kg

Web-pav3ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Remiantis naujausiais Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) duomenimis, ES-28 valstybėse narėse 2018 m. lapkričio–gruodžio mėn. registruota 148,4 mln. kiaulių, tai yra 1,84 mln. arba 1,2 proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Svarbu yra tai, kad veislinių paršavedžių, kurios ženklina tolesnes kiaulių auginimo perspektyvas, skaičius sumažėjo 359 tūkst. vnt. arba 3,0 proc. iki 11,81 mln. paršavedžių, tai yra mažiausias lygis, užfiksuotas šiame tūkstantmetyje.

Kiaulių skaičius ES-28, mln. vnt.

Web-pav4Šaltinis: Eurostatas

Remiantis apklausos duomenimis, ES penimų kiaulių skaičius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu, tik šiek tiek padidėjo – nuo 0,6 proc. iki 61,2 mln. Tačiau paršelių iki 50 kg sumažėjo 1,9 proc. iki 75,59 mln. vnt., todėl kiaulių skerdimų skaičius 2019 m. pavasarį turėtų būti mažesnis, palyginus su praėjusiais metais.

Paršavedžių skaičius 2018 m. sumažėjo 2,6 proc. iki 8,07 mln. vnt. Kuiliukų skaičius sumažėjo 3,8 proc. iki 3,73 mln., o kiaulaičių sumažėjo daugiau nei 5 proc. Pirmajame vertinime po duomenų pateikimo Danijos žemės ūkio statistiko tarnybai, 2019 metais ES kiaulių skaičius sumažės nuo 1 proc. iki 2 proc., palyginti su 2018 m.

Ispanija ir toliau išlieka lydere ir didžiausia kiaulių augintoja ES-28 ir yra viena iš tų ES šalių, kuriose kiaulių skaičius 2018 m., palyginti su 2017 metais, išaugo. Palyginus su 2017 metais, Ispanijoje kiaulių skaičius 2018 m. siekė 30,8 mln. ir buvo 2,8 proc. didesnis. Ne tik Ispanijos, bet ir Jungtinės Karalystės, Belgijos, Portugalijos, Švedijos, Prancūzijos ir Vengrijos kiaulių augintojai taip pat padidino bandas, atitinkamai nuo 0,1 proc. iki 2,7 proc.

Kiaulių skaičiaus pokytis 2018 m., palyginus su 2017 m., proc.

Web-pav5Šaltinis: Eurostatas

Belgijoje kiaulių skaičius padidėjo 1,7 proc. iki 6,51 mln. vnt. Kitose šalyse priešingai, kiaulių augintojai tendencingai kiaulių skaičių sumažino. Vokietijoje auginamų kiaulių skaičius sumažėjo 4,1 proc. iki 26,44 mln. ir tai buvo žemiausias lygis nuo 2004 m. Nuo afrikinio kiaulių maro nukentėjusios tokios šalys, kaip Lenkija, Rumunija, kiaulių skaičių sumažino atitinkamai 7,4 proc. iki 11,03 mln. ir 8,7 proc. iki 4,02 mln.

Danijoje kiaulių skaičius sumažėjo 1,5 proc. iki 12,64 mln. Olandijoje kiaulių skaičius sumažėjo 2,9 proc. iki 11,93 mln. Lenkijos paršavedžių skaičius taip pat gerokai sumažėjo. 2018 m. Eurostato duomenimis, tik trys šalys padidino veislinių paršavedžių skaičių. Paršavedžių skaičius Ispanijoje išaugo 50 tūkst. vnt. arba 1,9 proc. iki šiek tiek daugiau nei 2,50 mln. paršavedžių, tai sudaro daugiau kaip penktadalį visų ES-28 paršavedžių.

Prancūzijos kiaulių augintojai taip pat padidino paršavedžių skaičių 2,7 proc. iki 1,02 milijono kiaulių. Vengrijos paršavedžių skaičius išaugo 3,2 proc. iki 258 tūkst. vnt. Visose kitose šalyse buvo užregistruotas paršavedžių skaičiaus sumažėjimas. Vokietijos paršavedžių skaičius sumažėjo 71 tūkst. vnt. arba 3,8 proc. iki 1,83 mln.

Rumunijoje taip pat užfiksuotas paršavedžių skaičius sumažėjimas 8,6 proc. iki 320 tūkst. vienetų. Eurostato duomenimis, Lenkijoje paršavedžių skaičius sumažėjo 163 tūkst. vnt., arba 18,0 proc., iki 745 tūkst. vnt., tai susiję su afrikiniu kiaulių maru. Be to, Olandijoje paršavedžių skaičius sumažėjo 9,0 proc. iki 970 tūkst.

Kontaktiniai duomenys: Gyvūnų produktų apskaitos skyriaus vyr. specialistė Jurgita Stonienė
El. p. [email protected] Tel. (8 5) 264 8852

Gyvūnų produktų apskaitos skyriaus vadovė Julija Šataitė El. p. [email protected] Tel. (8 5) 266 0628