Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Kokios naujovės laukia planuojančių gauti paramą įsigyti grynaveislius ūkinius gyvūnus?

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
2022-01-17

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena – nuo šių metų sausio 11 dienos įsigaliojo Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių pakeitimai. Aktualiausi pasikeitimai planuojantiems teikti paraiškas naujuoju periodu – atnaujinta paraiškos forma ir trumpėjantis terminas, per kurį bus galima įsigyti gyvūnus su valstybės skiriamu finansavimu.

Atnaujintomis taisyklėmis patvirtinta nauja paraiškos forma (galite rasti čia). Tokią paraišką reikės pildyti ir 2022 metais teikiantiems paraiškas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Dar vienas pakeitimas, kuris svarbus planuojantiems teikti paraiškas ir norintiems įsigyti gyvūnus su parama, – tai trumpesnis numatytas terminas, per kurį gyvūnai turi būti įsigyjami. Iki šiol įsigyti gyvūnus buvo galima per 150 kalendorinių dienų nuo pranešimo, kad skirta parama, dienos gavimo. Dabar taisyklės numato, kad šis terminas sutrumpėja iki 90 kalendorinių dienų.

Siekis – kad parama pasinaudotų daugiau

Termino sutrumpinimas leis organizuoti antrą paraiškų rinkimo etapą tais pačiais metais, siekiant, kad visos priemonei įgyvendinti skirtos lėšos būtų panaudojamos. Įprastai visos priemonės lėšos būdavo paskirstomos pirmo paraiškų rinkimo etapo metu, tačiau dalis asmenų, kuriems pagalba skiriama, ja nepasinaudodavo arba spėdavo pasinaudoti tik dalinai.

2021 m. buvo organizuojami du paraiškų rinkimo etapai, kurie davė išties gerų rezultatų. Pernai grynaveislių veislinių gyvulių įsigijimo išlaidoms komensuoti buvo skirta 1 mln. 845 tūkst. eurų valstybės pagalbos. Iš jų panaudota lėšų dalis sudarė beveik 1 mln. 426 tūkst. eurų, t. y. daugiau nei 77 proc. Palyginimui 2020 metais – 52 proc., o 2019 m. dar mažiau – 48 proc.

VMVT primena, kad jau pasinaudojusieji valstybės pagalba įsigyjant grynaveislius veislinius gyvulius įsipareigoja grynaveislius ūkinius gyvūnus, kuriems įsigyti buvo skirta pagalba, ne mažiau kaip ketverius metus nuo gyvūno perkėlimo pas pareiškėją registravimo dienos, panaudoti tolimesniam veisimui, savo bandai genetiškai gerinti, kontroliuoti jų produktyvumą, vykdyti jų veislinės vertės nustatymą, auginti, užtikrinti jų gerovę, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti kitiems asmenims šių gyvūnų. Tai numatyta Ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše.

Planuojama, kad 2022 metais paraiškų rinkimas prasidės sausio pabaigoje – vasario pradžioje.