Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Laikas teikti dokumentus kompensacijai už grynaveislius ūkinius gyvūnus gauti

2018-11-15

© LŽŪKT nuotr.

Nuo š. m. lapkričio 1 d. Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT) pradėjus vykdyti ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūros ir kontrolės funkcijas, perimtas ir Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti taisyklių įgyvendinimas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

VMVT primena pagalbos gavėjams, šiais metais įsigijusiems grynaveislių ūkinių gyvūnų, apie būtinybę per 15 kalendorinių dienų nuo gyvūno perkėlimo pas pagalbos gavėją registravimo dienos informuoti apie tai VMVT. Toks reikalavimas numatytas Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-332, 27 punkte.

Pagalbos gavėjai, įsigiję grynaveislius ūkinius gyvūnus, per 15 kalendorinių dienų nuo gyvūno perkėlimo pas pagalbos gavėją registravimo dienos VMVT asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, per kurjerį arba registruota pašto siunta turi pateikti šiuos dokumentus ir jų patvirtintas kopijas:

Nurodyti dokumentai teikiami VMVT teritoriniams padaliniams, kurių kontaktinius duomenis rasite čia.