Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Pakeistos nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvūnų priemonės taisyklės

2024-05-30

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Pakeistos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklės.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Pakeistose taisyklėse nurodyta, jog pareiškėjai einamaisiais metais (kasmet), iki paramos paraiškos pateikimo datos, turi atnaujinti duomenis, esančius Žemės ūkio duomenų centro Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinės sistemos pieninių galvijų, arklių, kiaulių ir avių veislininkystės posistemiuose.

Nuo šiol pareiškėjai, laikantys Lietuvos tamsiąsias bites, naudodamiesi „NMA agro“ programa, paprašius Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT), per 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 20 d., privalo atsiųsti VMVT kiekvieno avilio, kuriame laikoma Lietuvos tamsiųjų bičių motina, nuotrauką, kurioje turi aiškiai matytis avilys su nurodytu bičių šeimos kodu. Jei pareiškėjas einamaisiais metais nepateikė VMVT nuotraukų, parama yra neskiriama už tas bičių šeimas, kurių avilių nuotraukų pareiškėjas nepateikė.

Taisyklėse padidinti paramos dydžiai už šiuos gyvūnus:

  • Lietuvos baltąsias kiaules (senasis genotipas) – 1 269 Eur/SG;
  • Lietuvos vietines kiaules – 2 088 Eur/SG;
  • Lietuvos šiurkščiavilnes avis – 1 390 Eur/SG;
  • Lietuvos juodagalves avis (senasis genotipas) – 974 Eur/SG;
  • Vištines žąsis – 2 306 Eur/SG.

Taip pat taisyklės papildytos nuostata, jog paramos sumažinimo ar neskyrimo sankcija netaikoma, jei atlikus patikrą nustatoma, kad:

  • galvijai, avys, ožkos paženklinti vienu ausų įsagu;
  • valdoje yra po vieną skirtingos rūšies ūkinį gyvūną (galviją, avį, ožką), neturintį abiejų ausų įsagų, jeigu šio ūkinio gyvūno tapatybę galima nustatyti pagal duomenis Ūkinių gyvūnų registre, galvijo pase (jei turi), bet su sąlyga, kad ūkinio gyvūno laikytojas pateikė įrodymų, kad jau yra atlikęs atgaminamų ausų įsagų užsakymą ir sumokėjęs nustatyto dydžio įmoką iki pranešimo apie patikrą vietoje gavimo.

Jei valdoje yra ūkinių gyvūnų (galvijų, avių, ožkų) be abiejų ausų įsagų bei įsagai nėra užsakyti, o gyvūnų negalima identifikuoti pagal kitas priemones, parama už šiuos gyvūnus nemokama.

NMA informacija