Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Pavadavimo ūkyje paslaugos – gyvulininkystės ūkiams siūloma naujovė

2024-04-23

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Pritarus Europos Komisijai, intervencinę priemonę „Pavadavimo ūkyje paslaugos“, skirtą gyvulininkystės sektoriui, ketinama įtraukti į Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

„Gyvulininkystės ūkiuose pavadavimo paslauga labai aktuali, nes tai sunkus rutininis darbas dėl nepertraukiamo gamybos ciklo, nenormuotos darbo dienos, ypač pieno gamyboje. O siūloma nauja paslauga aktuali ir vyresnio amžiaus, ir jauniesiems ūkininkams“, – sako žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas.

Pagalba bus skirta aktyviems ūkininkams, dirbantiems gyvulininkystės sektoriuje (išskyrus bitininkystę), taip pat jų šeimos nariams: sutuoktiniams ar partneriams, motinai ir tėvui, įtėviams, vaikams ir įvaikiams.

Žemės ūkio ministerija siūlo pavadavimo ūkyje paslaugas (iki 90 kalendorinių dienų) teikti ūkio šeimininkui mirus, taip pat ūkininko ar jo šeimos nario sunkios ligos, dėl kurios reikia nuolatinės priežiūros, atveju. Pagalba gali praversti ir kasmetinių atostogų (iki 20 kalendorinių dienų), privalomosios karo tarnybos (nuo 6 iki 9 mėnesių), mokymosi keliant kvalifikaciją (iki 90 kalendorinių dienų), motinystės ir vaiko priežiūros atostogų (iki 180 kalendorinių dienų) metu.

Numatoma, kad pagalba padengs visas ar dalį faktinių ūkininko ar būtino ūkiui artimo jo šeimos nario pakeitimo išlaidų. Paramos intensyvumas sunkios ligos ar mirties atveju bus 100 proc., gimdymo ir vaiko priežiūros atostogoms, privalomajai karo tarnybai, kvalifikacijos kėlimui – po 80 proc., poilsio atostogoms – 50 proc.

Siūloma, kad pavadavimo paslaugos galėtų būti suteiktos:

  • jei ūkininkui ar jo šeimos nariui kreipiantis pavadavimo paslaugų, ūkyje yra ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 150 sutartinių gyvulių (SG);
  • gyvulininkystės ūkiams, kuriuose pajamos iš gyvulininkystės veiklos (pieninės, mėsinės galvijininkystės, kitos gyvulininkystės, išskyrus bitininkystę) sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio pajamų;
  • ne jaunesniems kaip 18 m. ir ne vyresniems kaip 65 m., gyvulininkystės veiklą vykdantiems ne trumpiau kaip 1 metus;
  • ūkininkui, kurio papildomo apmokamo darbo ar kitos veiklos, nesusijusios su gyvulininkystės veikla, pajamos neviršija 12 MMA sumos per metus.

Pavadavimo paslaugos galėtų būti suteiktos ne daugiau kaip 2 kartus per metus: 1 kartą poilsio atostogoms ir 1 kartą dėl kitų priežasčių.

Ūkininkas paramos tiesiogiai negaus – pavadavimo paslaugą suplanuos, suteiks, apmokės ir kontroliuos pareiškėjas. Jis pagal ūkininko poreikį suderins pavadavimo paslaugų ūkyje apimtis, skirs komandos narius, mokės jiems algą ir draudimą. Ūkininkams ar jų šeimos nariams liks mažiausiai užduočių – tereikės pareikti prašymą ir pasirašyti pavadavimo susitarimą.

Projektai bus įgyvendinami „skėtiniu“ principu. Paraišką paramai gauti galės teikti juridinis asmuo (asociacija, pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba viešoji įstaiga, mokslo institucija, kitas viešasis juridinis asmuo, veikiantis žemės ūkio ir (ar) konsultavimo žemės ūkio srityse). Jis suformuos potencialių pavaduotojų komandą.

Šiai naujai priemonei finansuoti 2023–2027 m. numatoma skirti 0,9 mln. Eur. Didžiausia paramos suma projektui – iki 300 tūkst. Eur.

Ūkininkų atstovai ir kiti socialiniai partneriai, dalyvavę pirmajame priemonės pristatyme, teigiamai įvertino pavadavimo ūkyje idėją. Jie pateikė daug vertingų pasiūlymų, kaip galima būtų padaryti šią priemonę dar patrauklesnę gyvulininkystės ūkiams. Visi pasiūlymai bus išnagrinėti ir įvertinti.

ŽŪM informacija