Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina per 2018 metų devynis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
2018-10-25

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2018 m. devynis mėnesius supirko 1038,33 tūkst. t pieno. Palyginus su 2017 m. sausio–rugsėjo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,8 proc., arba 30,35 tūkst. t. ŽŪIKVC PAIS duomenimis, iš 63 supirkimo įmonių 2018 m. sausio– rugsėjo mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 57 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 22 681 pieno gamintojų buvo supirkta 1038,33 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno (2017 m. per 9 mėn. – 1068,67 tūkst. t. vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno, o 2016 m. per 9 mėn. – 1084,56 tūkst. t. vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno).

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Web-pav1Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2018 m. rugsėjo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina) sudarė 227,9 Eur/t ir, palyginus su 2017 m. rugsėjo mėn., buvo 10,6 proc. mažesnė. Metų pradžioje pieno gamintojams mokėta faktinė bazinių rodiklių kaina siekė 244,1 Eur/t, nuo sausio mėn. iki gegužės mėn. mažėjusi, birželio – liepos mėnesiais nežymiai vėl pakilo. Sumažėjusi rugsėjo mėn. faktinė bazinių rodiklių kaina rugpjūčio mėn. vėl pakilo ir, palyginus su 2018 m. rugpjūčio mėn., buvo 2,3 proc. didesnė. Didžiausia pieno gamintojams mokėta faktinė bazinių rodiklių kaina 2017 m. spalio mėn. siekė 263,0 Eur/t.

Vidutinės faktinės bazinių rodiklių pieno kainos (su priedais ir nuoskaitomis), Eur/t

Web-pav2Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Lyginant 2018 m. rugsėjo mėn. pieno supirkimo faktines bazinių rodiklių kainas su 2018 m. rugpjūčio mėn. kainomis, matyti, kad 46 supirkimo įmonės kainą padidino nuo 0,1 proc. iki 9,0 proc., 2 įmonės faktinės bazinių rodiklių kainos nepakeitė ir tik 9 supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėjo mažesnę kainą – atitinkamai nuo – 0,1 proc. iki – 1,3 proc.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors pieno pardavimas per 2018 m. 9 mėn., palyginus su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,8 proc., gamintojų skaičius sumažėjo 10,0 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. sumažėjo 7,7 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno apimtis sumažėjo 11,2 proc. Ūkių, kurie laiko 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekiai sumažėjo 0,6 proc. – nuo 802,00 tūkst. t (2017 m. sausio–rugsėjo mėn.) iki 796,96 tūkst. t (2018 m. sausio–rugsėjo mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Web-pav3Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

PAIS duomenimis, 796,96 tūkst. t pieno, arba 76,8 proc. viso superkamo natūralaus riebumo pieno, per 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. supirkėjams pardavė 15 ir daugiau karvių laikantys pieno gamintojai. 68,8 proc. pieno gamintojų, laikančių 1–5 karves, pieno supirkimo įmonėms pardavė 121,28 tūkst. t, arba11,7 proc. viso supirkto pieno. Kita pieno gamintojų grupė, kuri sudaro 17,2 proc. visų pieno gamintojų, yra 6–14 karvių laikytojai, kurie pieno supirkimo įmonėms 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. pardavė 120,10 tūkst. t pieno, arba 11,6 proc. viso parduoto pieno. Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2018 m. spalio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 264,68 tūkst. karvių – 5,4 proc. mažiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 238,07 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2018 m. sausio–rugsėjo mėn. penkios didžiausios supirkimo įmonės supirko 662,61 tūkst. t pieno, arba 64 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų superkamo pieno. Palyginus su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 10,11 tūkst. t, arba 1,5 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų superkamo pieno kiekis sudarė 375,72 tūkst. t ir, palyginus su pieno kiekiu, supirktu 2017 m. sausio–rugsėjo mėn., sumažėjo 20,23 tūkst. t, arba 5,1 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Web-pav4Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

Web-pav5

Kontaktiniai duomenys:

Gyvūnų produktų apskaitos skyriaus vyr. specialistė
Jurgita Stonienė
El. p. [email protected]
Tel. (8 5) 264 8852

Gyvūnų produktų apskaitos skyriaus vadovė
Julija Šataitė
El. p. [email protected]
Tel. (8 5) 266 0628