Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Ūkininkaujantiems pagal KPP priemones: šienavimo ir ganymo terminai

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2022-06-06

© LŽŪKT nuotr.
Primename ūkininkams, vykdantiems veiklas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, kad šienauti pievas galima nuo birželio 15 d.

Šienauti pagal KPP priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ leidžiama pradėti ne anksčiau kaip birželio 15 d. Deklaruoti plotus pagal šią priemonę galima pagal dvi veiklos sritis – „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ ir „Parama „Natura 2000“ miškuose“.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Ūkininkaujantiems pagal priemonės veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“ pievas (kodai GPŽ, GPA, DGP), žolinius azotą kaupiančius augalus ariamojoje žemėje (visi klasifikatoriaus III grupės kodai) galima šienauti ir sutvarkyti (išvežti iš lauko, susmulkinti ir paskleisti draudžiama) bent 1 kartą nuo birželio 15 d. iki spalio 30 d.

Jeigu konkrečioje teritorijoje nėra nustatytų šienavimo ar ganymo terminų, šienauti pradedama ne anksčiau kaip birželio 15 d. ir užbaigiama iki spalio 30 d. Jei ganomi gyvuliai – ganiavos terminas nenustatomas.

Jei pareiškėjo arba jo valdos partnerio einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,3 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų pievų plotų ir laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų santykis), pievų plotuose ganymo sezono metu yra ganoma, šių plotų nebūtina papildomai šienauti, o po ganymo lauke likęs nedidelis nenuėstos žolės kiekis nebus laikomas neatitikimu reikalavimams.

Nupjautą žolę (šieną, žaliąją masę ar kt.) susmulkinti ir paskleisti draudžiama, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai pareiškėjų einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,5 SG hektarui.

Pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas deklaruojamuose plotuose, kurie patenka į „Natura 2000“ teritorijas, pareiškėjas privalo laikytis priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklų taisyklėse nurodytų šienavimo ir ganymo terminų.