Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Ūkinių gyvūnų bandų analizė Lietuvoje

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
2019-02-18

© LŽŪKT nuotr.

ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro 2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje yra registruota 658,18 tūkst. galvijų, o galvijų laikytojų skaičius siekia 45,98 tūkst. vnt. Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d. galvijų sumažėjo 52,11 tūkst. vnt. arba 7,3 proc. Kasmet mažėjantis galvijų augintojų skaičius ir augantis vidutinės bandos skaičius iliustruoja šalyje vykstančius ūkio struktūrinius pokyčius.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Per analizuojamą laikotarpį vidutinis galvijų bandos dydis ūgtelėjo 48,0 proc. nuo 9,7 (2014-01-01) iki 14,3 galvijo (2019-01-01). Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d. galvijų skaičius sumažėjo 16,06 tūkst. vnt. arba 2,4 proc. Galvijų laikytojų skaičius sumažėjo 3,69 tūkst. vnt. arba 7,4 proc. Vidutinė galvijų banda padidėjo 5,4 proc. ir siekė 14,3 vnt. Daugiausia galvijų bandų yra registruota Šilalės (2,96 tūkst. vnt.), Alytaus (2,02 tūkst. vnt.) ir Kelmės (2,12 tūkst. vnt.) rajonų savivaldybėse.

Web-lentele1

Galvijų bandų skaičiaus dinamika (tūkst. vnt.)

WEb-pav1Šaltinis: Ūkinių gyvūnų registras

ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro 2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje yra registruota 256,69 tūkst. vnt. pieninių veislių karvių, o jų laikytojų skaičius siekia 36,03 tūkst. vnt. Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d. pieninių veislių karvių skaičius sumažėjo 53,71 tūkst. vnt. arba 17,3 proc. Kasmet mažėjantis karvių augintojų skaičius ir augantis vidutinės bandos dydis iliustruoja šalyje vykstančius ūkio struktūrinius pokyčius. Per analizuojamą laikotarpį vidutinis karvių bandos dydis padidėjo 45,3 proc. nuo 4,9 (2014-01-01) iki 7,1 pieninių veislių karvių (2019- 01-01). Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d. karvių skaičius sumažėjo 15,41 tūkst. vnt. arba 5,7 proc., jų laikytojų skaičius sumažėjo 4,18 tūkst. vnt. arba 10,4 proc. Vidutinė pieninių veislių karvių banda padidėjo 5,3 proc. ir 2019 m. sausio 1 d. siekė 7,1 karvės bandoje. Daugiausia pieninių veislių karvių laikytojų yra registruota Šilalės (2,23 tūkst. vnt.), Kelmės (1,79 tūkst. vnt.) ir Alytaus – (1,51 tūkst. vnt.) rajonų savivaldybėse. Didžiausios vidutinės pieninių veislių karvių bandos yra registruotos Pakruojo (20,7 vnt.), Pasvalio (13,6 vnt.) ir Panevėžio (13,4 vnt.) rajonų savivaldybėse.

Pieninių veislių karvių skaičiaus, jų laikytojų skaičiaus ir vidutinės bandos dydžio dinamika

Web-lentele2

WEb-pav2Šaltinis: Ūkinių gyvūnų registras

ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro 2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje yra registruota 163,13 tūkst. avių, o avių laikytojų skaičius siekia 10,48 tūkst. vnt. Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d. avių skaičius padidėjo 62,95 tūkst. vnt. arba 62,8 proc. Kasmet augantis avių ir jų augintojų skaičius bei augantis vidutinės bandos dydis iliustruoja augančią šios ūkio šakos populiarumą ir mėsos paklausą. Per analizuojamą laikotarpį vidutinis avių bandos dydis padidėjo 14,4 proc. nuo 13,6 (2014- 01-01) iki 15,6 avių (2019-01-01). Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1d. avių skaičius sumažėjo 6,32 tūkst. vnt. arba 3,7 proc., o avių laikytojų skaičius sumažėjo 1,3 proc. Vidutinė avių banda sumažėjo 2,5 proc. ir siekė 15,6 vnt. Daugiausia avių laikytojų yra registruota Alytaus (850 vnt.), Vilniaus (496 vnt.) ir Lazdijų (431 vnt.) rajonų savivaldybėse.

ŽŪIKVC Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos 2017–2018 m. duomenimis, iš vienos avies vidutiniškai primelžta 213 kg pieno bei vidutiniškai gauta 14 kg pieno riebalų ir 12 kg pieno baltymų.

Web-lentele3

Avių skaičiaus, avių laikytojų skaičiaus ir vidutinės avių bandos dydžio dinamika

WEb-pav3Šaltinis: Ūkinių gyvūnų registras

ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro 2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje yra registruota 14,60 tūkst. ožkų, o ožkų laikytojų skaičius siekia 4,10 tūkst. vnt. Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d. ožkų skaičius sumažėjo 5,45 tūkst. vnt. arba 59,6 proc., analizuojamu laikotarpiu ožkų laikytojų skaičius sumažėjo 10 proc.

ŽŪIKVC Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos 2017–2018 m. duomenimis, iš vienos ožkos vidutiniškai primelžiama 811 kg pieno bei vidutiniškai gaunama 29 kg pieno riebalų ir 26 kg pieno baltymų.

Daugiausia ožkų bandų registruota Vilniaus (339 vnt.), Alytaus (187 vnt.) ir Panevėžio (151 vnt.) rajonų savivaldybėse.

Web-lentele4

Ožkų skaičiaus, ožkų laikytojų skaičiaus ir vidutinės ožkų bandos dydžio dinamika

WEb-pav4Šaltinis: Ūkinių gyvūnų registras

ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro 2019 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje yra registruota 15,30 tūkst. arklių, o jų laikytojų skaičius siekia 6,82 tūkst. vnt. Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d. arklių skaičius sumažėjo 1,95 tūkst. vnt. arba 11,3 proc., o jų laikytojų skaičius sumažėjo 2,23 tūkst. vnt. arba 24,7 proc.

Web-lentele5

Arklių skaičiaus, arklių laikytojų skaičiaus ir vidutinės arklių bandos dydžio dinamika

WEb-pav5Šaltinis: Ūkinių gyvūnų registras

Nuo 2018 metų pradžios iki lapkričio 1 d. arklių skaičius sumažėjo 2 proc., o laikytojų skaičius sumažėjo 5,8 proc., tačiau augo vidutinis bandos dydis ir 2018 m. lapkričio mėn. 1 d. siekė 2,2 arklio. Nors bendras arklių skaičius mažėja, tačiau veislinių arklių skaičius turi tendenciją augti. Veislinių arklių skaičius nuo metų pradžios padidėjo 1,9 proc. ir 2018 m. lapkričio 1 d. siekė 7,58 tūkst. vnt. Daugiausia arklių laikytojų yra registruota Vilniaus (1 307 vnt.), Alytaus (659 vnt.) ir Prienų (609 vnt.) rajonų savivaldybėse.

WEb-pav6Šaltinis: Ūkinių gyvūnų registras

ES-28 ūkinių gyvūnų bandų analizė

Europos Komisijos duomenimis, ES-28 galvijų skaičius nuo 2014 m. iki 2018 m. padidėjo 0,04 proc. nuo 88,41 mln. iki 88,44 mln. vnt. Nors skirtingose šalyse galvijų skaičiaus kitimo tendencijos labai įvairios. Didžiausios ES-28 galvijų augintojos – Prancūzija (21 proc.), Vokietija (14 proc.), JK (11 proc.) – galvijų skaičių padidino. EK duomenimis, galvijų skaičius 2019 m. spalio 1 d., palyginus su 2018 m., turėtų mažėti 1,2 proc. iki 87 mln. Vnt.

WEb-pav7

ES-28 galvijų skaičius, mln. vnt.

WEb-pav8

ES-28 galvijų skaičius ES-28 2016 m., mln. vnt.

WEb-pav9

PASAULIO ŪKINIŲ GYVŪNŲ BANDŲ ANALIZĖ

Galvijų skaičiaus pasiskirstymas pasaulyje 2014–2019 m. mln. vnt.

WEb-pav10Galvijų skaičiaus pasiskirstymas pasaulyje 2018 m. mln. vnt.

WEb-pav11Šaltinis: FAOSTAT

Analizuojant pasaulio galvijų skaičiaus kitimo tendencijas, matyti, kad nuo 2014 m. bendras galvijų skaičius nukrito nuo 1008 mln. iki 980 mln. vnt. Pasaulio šalyse galvijų skaičiaus kitimo tendencijos yra skirtingos. Didžiausios pasaulio galvijų augintojos – Brazilija (24 proc.), Indija (30 proc.) ES (9 proc.) JAV (9 proc.) – analizuojamu laikotarpiu galvijų skaičių padidino. Tokios šalys, kaip Kinija, Rusija, galvijų skaičių sumažino. Išankstiniais Tarptautinės organizacijos duomenimis, galvijų skaičius 2019 m. spalio 1 d., palyginus su 2018 m., turėtų padidėti 0,5 proc. iki 1007 mln. vnt., labiausiai jis turėtų didėti Brazilijoje 2,5 proc. iki 238 mln. vnt. ir Indijoje 0,5 proc. iki 307 mln. vnt.

Kontaktiniai duomenys:

Gyvūnų produktų apskaitos skyriaus vyr. specialistė Jurgita Stonienė
[email protected]

Gyvūnų produktų apskaitos skyriaus vadovė Julija Šataitė
[email protected]