Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Žolyno atnaujinimas. Kodėl tai svarbu?

Inga Zigmantienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyresnioji gyvulininkystės specialistė
2019-08-05

Žinoma, kad Airijoje ganiavos sezonas trunka 10 mėnesių, o žolė – pagrindinis pašaras. Ganiavos metu ji – žalioji masė, o tvartiniu laikotarpiu – silosas. Tad produktyvaus žolyno įrengimui kiekvienas ūkininkas skiria didelį dėmesį.

Kiekviename produktyviame Airijos ūkyje vyrauja daugiamečių svidrių žolynai. Tyrimais nustatyta, kad neatnaujinus žolynų kiekvienas ūkis per metus netenka mažiausiai po 3 t sausųjų medžiagų, iki 25 proc. sumažėja maistingųjų medžiagų pasisavinimas. Taigi nuolatinė priežiūra ir atnaujinimas užtikrina didesnį žolyno našumą, o tuo pačiu ir ekonominę grąžą.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Nemažai ūkininkų nesuvokia, kiek patiria ekonominių nuostolių dėl neefektyvaus ganyklų ir aptvarų naudojimo. Mažo našumo aptvarai yra tie, kuriuose ganoma vidutiniškai 4–6 kartus per metus. Todėl siekiant maksimalių ūkio rezultatų, pirmiausia reikia didinti aptvarų našumą ir nuganymų skaičių, teisingai apskaičiuoti, kada geriausiai nupjauti žolę silosui, kada ir kiek nuganyti. Kiekvieno ūkininko tikslas yra turėti tokius žolynus, kurie:

  • didina ūkio našumą;
  • leidžia iš 1 ha išlaikyti daugiau gyvulių;
  • didina gyvulių produktyvumą – 8 proc. padidėja primilžis;
  • gerina žolės kokybinius rodiklius;
  • geriau reaguoja į tręšimą.

Web-pav1
Ar tikrai atnaujinti žolynai yra produktyvesni?

Dėl per mažos procentinės svidrių dalies daugiamečiuose žolynuose pieno ūkis per žolės gamybos laikotarpį patiria apie 300 Eur/ha nuostolio. Daugiamečių svidrių žolynai – aukštos kokybės pašaras. Palyginkime 15 proc. ir 100 proc. svidrių žolynus. Paskaičiuota, kad iš šimtaprocentinio svidryno gautume 2,7 t/ha daugiau žolės masės.

Pagrindiniai šių dviejų žolynų skirtumai išryškėja pavasarį, tiksliau – iki gegužės vidurio. Žolynus, kurių 15 proc. sudaro svidrės, galima vadinti skurdžiais, nes pavasarį nuganyti skirtos žolės pakankamai neužauga.

Web-pav2
Žolyno produktyvumas per mėnesį, lyginant daugiamečius žolynus, kuriuose yra
15 ir 100 proc. svidrių, SM/ha

Kada tinkamiausia atnaujinti žolynus?

Airijoje praktikuojamas rudeninis žolynų atnaujimas. Tai ekonomiškai naudinga pašarų bazei, bet tuo pačiu turi ir kelis neigiamus aspektus. Dirvožemio būklė priklauso nuo oro sąlygų. Rudenėjant krinta dirvožemio temperatūra, tai mažina sėklų daigumą, o prastos oro sąlygos – ganyklų produktyvumą. Taip pat prasta dirvožemio būklė kartais būna stabdys tecnikai, tad ne visada rudenį galima patręšti laukus.

Pavasarinis žolynų atnaujinimas suteikia ūkininkams lankstumo. Pavasarį įsėtas žolynas tais pačiais metais gali užauginti tokį patį ar net didesnį žolės masės kiekį. Baltųjų dobilų įsėjimas pavasarį yra daug patikimesnis negu rudenį dėl stabilesnės dirvožemio temperatūros. Pavasarį dėl palankių oro sąlygų veiksmingesnis ir purškimas nuo piktžolių.

Nesvarbu, kada įsėtas, žolynas visiškai įsitvirtina per 11 mėnesių. Norint gero žolyno, labai svarbi tinkama jo priežiūros technologija, ypač ankstyvuoju žolyno įsitvirtinimo tarpsniu.