Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Iki liepos 1 d. svarbu įsėti daugiametes žoles

2024-05-21

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Ūkininkai, siekiantys gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos sritis „Dirvožemio apsauga“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, ariamoje žemėje iki liepos 1 d. turi įsėti daugiamečių žolių įsėlį.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Pareiškėjai ir paramos gavėjai, vykdydami veiklą „Dirvožemio apsauga“, įsipareigoja iki liepos 1 d. pasėti daugiametes žoles ne mažesniame kaip 20 proc. nuo paramos paraiškoje deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti ariamosios žemės ploto ir išlaikyti 2 metus tame pačiame lauke nuo pasėjimo metų. „Rizikos“ vandens telkinių teritorijoje daugiametėmis žolėmis apsėtas plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. pagal programą deklaruoto ariamosios žemės ploto ir turi būti išlaikomas 2 metus tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų.

Augalų rūšių sąrašas, tinkamas daugiamečių žolių įsėliui, pateiktas taisyklių 5 priede.

Vykdantys veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įsipareigoja pirmaisiais veiklos įgyvendinimo metais iki liepos 1 d. ariamojoje žemėje įsėti daugiametes žoles.

Atkreiptinas dėmesys, jog tuo atveju, jei ankstesniais metais laukas buvo deklaruojamas kodais GPŽ ir DGA arba daugiametės žolės buvo įsėtos į prieš tai auginamus javus, pirmaisiais metais daugiamečių žolių įsėti nereikia.

NMA informacija