Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Investuojantiems į žemės ūkio valdas – galimybė iki metų pabaigos kreiptis dėl lengvatinės paskolos

2024-05-23

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nuo birželio 3 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“. Šiuo, tęstiniu paraiškų teikimo etapu, bus priimamos paraiškos tik lengvatinėms paskoloms gauti. Paraiškas bus galima teikti iki pat metų pabaigos – gruodžio 31 d.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Svarbu – paraiškose bendrai prašomai lengvatinių paskolų sumai pasiekus kvietimui skirtą lengvatinių paskolų sumą, paraiškų teikimas NMA bus stabdomas. Paraiškų teikimo etapui skirta paramos suma bus patikslinta pasibaigus šiuo metu vykstančiam paraiškų pagal SP intervencinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (dotacijoms ir paskoloms) teikimo etapui, trunkančiam nuo 2024 m. balandžio 2 d. iki gegužės 31 d.

Remiama veikla

Pagal intervencinę priemonę remiama žemės ūkio produktų gamybos, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą pripažinto žemės ūkio kooperatyvo savo narių valdose, veikla, taip pat remiamas žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Galimi pareiškėjai

Dėl paramos kviečiami kreiptis:

  • Ūkininkai, fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminę gamybą, ir pateikimu rinkai.
  • Juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla ir (arba) valdoje pagamintų ir (arba) užaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu, įskaitant pirminį perdirbimą, ir pateikimu rinkai. Reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja tik iš savo narių valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Paskolos suma ir teikimo sąlygos

Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikta 200 000 Eur siekianti lengvatinė paskola. Lengvatinės paskolos lėšomis gali būti apmokėta 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Ilgiausias laikotarpis, kuriam gali būti suteikta lengvatinė paskola, – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, o kreipiantis paskolos tik apyvartiniam kapitalui – 3 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo. Vienam paskolos gavėjui pagal intervencinę priemonę gali būti suteikta tik viena paskola.

Daugiau apie lengvatines paskolas, teikiamas pagal intervencines priemones, bei sąlygas jas gauti rasite šiame straipsnyje.

Projektų atranka

Lengvatinei paskolai gauti pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimas neatliekamas. Jei trūksta lėšų lengvatinėms paskoloms, lengvatinės paskolos teikiamos pagal Nacionalinės plėtros įstaigos ir finansų tarpininko sudarytoje sutarties sąlygas dėl paskolų teikimo ir (arba) pagal trišalės finansavimo sutarties tarp Žemės ūkio ministerijos, NMA ir Nacionalinės plėtros įstaigos sąlygas.

Paraiškų pateikimo būdas

Paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai NMA turi būti pateikiami per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS), užpildžius elektroninę formą interneto prieigoje adresu https://zumis.lt. Paraiška ŽŪMIS portale gali būti pateikta ne anksčiau kaip kvietimo teikti paraiškas pirmą dieną 8.00.00 val. ir ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 17.00.00 val. (arba ne ilgiau nei bus pasiekta paraiškų priėmimo etapui lengvatinei paskolai skirta lėšų suma).

Kai paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo suteiktas ir patvirtintas parašu (juridinio asmens atveju, vadovo parašu patvirtintas) įgaliojimas (skenuotas PDF formatu) per ŽŪMIS portalą, naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu el. paštu [email protected] turi būti pateiktas NMA likus ne mažiau nei 3 (trims) darbo dienoms iki paramos paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Turite daugiau klausimų nei atsakymų? Atsakysime ir padėsime

Susipažinote su taisyklėmis, bet turite daugiau klausimų nei atsakymų? Kol dar paraiškos nerenkamos, vertėtų apsvarstyti ūkio galimybes, o jei reikia, kviečiame pasikonsultuoti su Jums artimiausio rajono Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos biuro konsultantais – ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai susipažins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertinsite kylančias rizikas. Jei sutiksite bendradarbiauti, konsultantai užpildys paraišką, sukomplektuos dokumentų bylą ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

NMA, LŽŪKT informacija

Agroakademija.lt rekomenduoja pasiklausyti

Kad ES parama ūkiui netaptų ilgamete našta: ekonomikos konsultantės įžvalgos