Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Išduodant leidimus kirsti saugomose teritorijose bus taikomas 4 ir 6 akių principas

2023-12-14

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nuo šiol Valstybinėje miškų tarnyboje, išduodant leidimus kirsti mišką saugomose teritorijose, bus laikomasi 4 ir 6 akių vidaus kontrolės principo.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Anksčiau veikusi vidaus kontrolės sistema, kai vienas specialistas atsitiktine tvarka tikrindavo išduotus leidimus, keičiama efektyvesne ir skaidresne.

Nuo gruodžio Valstybinėje miškų tarnyboje pradėta taikyti papildoma vidaus kontrolė, kurią vykdys Miško ūkio priežiūros skyriaus patarėjai. Nuo šiol visi leidimai, išduodami kirtimams saugomose teritorijose, papildomai yra derinami su šio skyriaus patarėju (vadinamasis 4 akių principas).

Atvejais, kai plynąjį ir (ar) atvejinį pagrindinį miško kirtimą numatoma vykdyti gamtiniame ar kompleksiniame draustinyje, plynąjį pagrindinį miško kirtimą numatoma vykdyti biosferos poligone ar atvejais, kai miško kirtimas planuojamas Buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių buveinių (išskyrus lūšies, ūdros ir baltamargės šaškytės) plotuose, bus kreipiamasi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą gauti jos motyvuota išvadą. Taip bus užtikrinamas vadinamasis 6 akių kontrolės principas.

Prieš tai leidimai kirsti mišką saugomose teritorijose būdavo išduodami tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistui įvertinus miško savininko ar valdytojo pateiktą biržės atrėžimo medžiagą.

Naujausia patobulinta vidaus kontrolės sistema padės išvengti žmogiškųjų klaidų ar galimai neteisingo veikimo atvejų.

Valstybinės miškų tarnybos informacija