Birželio 21 d., penktadienis | 24

Įsėlį deklaruoti privaloma antraisiais įsėjimo metais

2023-05-17

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Nacionalinė mokėjimo agentūra primena, jog ūkininkai, vykdantys veiklas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos sritis „Dirvožemio apsauga“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, ariamojoje žemėje turi įsėti daugiamečių žolių įsėlį.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Ūkininkai, vykdydami veiklą „Dirvožemio apsauga“, įsipareigoja įsėti daugiamečių žolių įsėlį ne mažesniame kaip 20 proc. pagal veiklą deklaruotame ariamosios žemės plote ir išlaikyti 2 metus tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų. „Rizikos“ vandens telkinių teritorijose daugiamečių žolių įsėlis turi būti ne mažiau kaip 30 proc. pagal programą deklaruoto ariamosios žemės ploto ir išlaikomas 2 metus tame pačiame lauke nuo įsėjimo metų. Įsėlį deklaruoti privaloma antraisiais įsėjimo metais.

Vykdantys veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įsipareigoja pirmaisiais programos įgyvendinimo metais iki liepos 1 d. įsėti daugiametes žoles ariamojoje žemėje.

Draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus, mineralines trąšas.

Ūkininkams, vykdantiems KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Dirvožemio apsauga“, mokama parama siekia 45 Eur už ha, o vykdantiems veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ – 232 Eur už ha.

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija