Birželio 21 d., penktadienis | 24

Išskirtinės kokybės produkcijos kopūstinių daržovių pasėlių apsauga nuo piktžolių

Dr. Danguolė Kavaliauskaitė
LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Daržininkystės technologijų mokslo darbuotoja
2012-10-08

Vienametėms ir daugiamemetėms vienaskiltėms piktžolėms naikinti išskirtinės kokybės daržovių pasėliuose galima naudoti du Profesionalaus naudojimo augalų apsaugos produktų sąraše esančius netoksiškus varpinius herbicidus – Agilas 100 EC ir Focus ultra.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Herbicidu Agilas 100 EC purškiama, kai vienametės ir daugiametės dviskiltės piktžolės yra 3–5 lapelių tarpsnio (10–15 cm) aukščio. Jis gali būti maišomas su įvairiais fungicidais ir insekticidais, mikrotrąšomis, tačiau maišant su herbicidais, skirtais naikinti vienametėms dviskiltėms piktžolėms, gali susilpnėti jo poveikis. Be to, jis gali pakenkti ir žemės ūkio augalams. Purškiant šiuo herbicidu, oro temperatūra turėtų būti 12–20 °C, o nupurškus vieną valandą neturi lyti, kad herbicidas išliktų veiksmingas. Kitais herbicidais geriausiai purkšti ne anksčiau kaip po 3 dienų.

Herbicidu Focus ultra galima purkšti 1 kartą, kai piktžolės turi 2–4 lapelius, ir 2 kartus: pirmą, – kai piktžolės turi 2–4 lapelius, ir antrą, – kai ataugęs varputis turi 2–3 lapelius. Nupurškus pasėlį Focus ultra, rekomenduojama nepurenti dirvos.

Šie herbicidai naikina labai panašias vienametes ir daugiametes piktžoles: tuščiąsias avižas, paprastąsias rietmenes, dirvines smilguoles, šerytes, paprastuosius varpučius, baltąsias smilguoles, dirvines svidres. Tik vienametės miglės yra atsparios herbicidui Focus ultra, tačiau jas naikina Agilas 100 EC.

Kai kopūstai auginami įprastai

Lauko daržoves auginant įprastomis sąlygomis, pasėlyje vyrauja vienametės dviskiltės piktžolės. Prieš kopūstų daigų sodinimą galima naudoti herbicidą Stomp. Į jį reaguoja palyginti nedaug piktžolių, bet šis herbicidas naikina ne tik vienametės dviskiltės, bet ir vienametės vienaskiltės piktžoles: dirvines smilguoles, rietmenes, migles, šerytes, baltąsias balandas, akles, notreles, daržines žliūges, dirvines čiužutes, veronikas, našlaites, dirvines nemiršėles, trikertes žvagines.

Jam atsparios yra vaistinės žvirbliarūtės, kibieji lipikai, ramunės, paprastosios gaivos. Svarbiausia sąlyga geram herbicido Stomp veiksmingumui yra pakankamai drėgna dirva purškimo metu. Išpurškus herbicidą ant sausos dirvos, jo veiksmingumas labai smarkiai sumažėja. Tai dažnai yra didelė problema esant sausam pavasariui.

Dviskiltėms piktžolėms naikinti kopūstų pasėliuose paprastai naudojamas herbicidas Butizan 400. Jis naikina paprastąsias rietmenes, dirvines smilguoles, vienametės migles, šerytes, ramunes, daržines žliūges, notreles, pūdymines aguonas, dirvines nemiršėles, akles, baltąsios balandas, trikertes žvagines, rugiagėles, dirvines veronikas, paprastuosius kežius, kibiuosius lipikus, vaistines žvirbliarūtes, snapučius, pelkinius pūkelius. Purškiama gūžinių ir žiedinių kopūstų daigams prigijus (praėjus 7–12 d. po daigų pasodinimo).

Herbicidas Lentagranas taip pat gali būti naudojamas dviskiltėms piktžolėms naikinti kopūstų pasėliuose. Jis naikina baltąsias balandas, trikertes žvagines, smulkiažiedes galinsogas, paprastąsias žiles, raudonžiedes notreles, daržines žliūges, garstukus, juodąsias kiauliauoges, dirvinės pienes, šiurkščiąsias pienes, gailiąsias dilgėles, apskritalapes notreles, daržines pienes, šiurkščiuosius burnočius, plačiąsias balandūnes. Garbanotuosius, raudongūžius, baltagūžius, žiedinius kopūstus ir brokolius šiuo herbicidu reikėtų purkšti po sudygimo, kai kopūstai turi 6 lapelius, arba 3–4 savaitės po daigų pasodinimo, kai kopūstai turi mažiausiai 6 lapelius. Briuselio kopūstus reikėtų purkšti po daigų pasodinimo praėjus 3–4 savaitėms, arba kai jie turi mažiausiai 6 lapelius.