Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Jei nesutariama dėl grūdų kokybės vertinimo?

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2017-11-19

Siekiant išvengti nesutarimų dėl grūdų kokybės įvertinimo tarp grūdų pirkėjo ir pardavėjo, grūdų pardavėjas ar jo atstovas, atvežęs grūdus į grūdų supirkimo įmonę, pirmiausia turėtų stebėti grūdų ėminio paėmimo procesą.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Ėminio paėmimas iš transporto priemonės turi būti atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 24333 „Grūdai ir jų produktai. Ėminių ėmimas“ arba standarto LST EN ISO 542 „Aliejingosios sėklos. Mėginių ėmimas“ reikalavimais. Ėminių ėmimo metu, kai ėminiai imami laboratoriniams tyrimams atlikti, pardavėjas gali prašyti sudaryti kontrolinį ėminį dar neatlikus kokybės tyrimų. Tačiau, kai pirkėjas ir pardavėjas nesutaria dėl superkamų grūdų kokybės įvertinimo, pardavėjas turi teisę prašyti:

  • pakartoti tam tikrą tyrimą (-us);
  • paimti naują ėminį iš tos pačios transporto priemonės.

Ėminiai, paimti iš pardavėjų, laikomi vieną parą sandariose tarose laboratorijų patalpose. Kai grūdų pardavėjui nepriimtini ir pakartotųjų tyrimų rezultatai, jis gali prašyti laboratorijos darbuotojų sudaryti kontrolinį (arbitražinį) ėminį, kuris būtinai įforminamas grūdų ėminių ėmimo aktu. Akte, kurį supildo priėmusios grūdų laboratorijos darbuotojas, surašoma svarbiausia informacija, susijusi su ginčijamu ėminiu (kas atvežė, kas priėmė, kokiu būdu buvo paimtas ėminys, dėl kokių rodiklių nesutariama, kokios plombos ant maišelių ir pan.). Tuomet, ginčijamas ėminys, įpakuojamas į polietileninį maišelį, uždaromas taip, kad maišelyje liktų kuo mažiau oro, užplombuojamas arba užantspauduojamas. Grūdų pardavėjas su tokiu ėminiu ir ėminių ėmimo aktu gali kreiptis į arbitražinius tyrimus atliekančią laboratoriją.

Siunčiant grūdų ėminį (-ius) į Augalininkystės tarnybos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją, būtina pridėti Prašymą dėl kokybės tyrimų atlikimo ir pirmą kartą kreipiantis į Laboratoriją, du Sutarties dėl kokybės tyrimų atlikimo egzempliorius. Pristatyti galima patiems arba pasinaudojant pašto / kurjerių paslaugomis.

Šiais metais, esant nesutarimams tarp grūdų pardavėjo ir supirkėjo dėl kokybės tyrimų vertinimo, pardavėjas kontrolinį (arbitražinį) ėminį su grūdų ėminių ėmimo aktu, darbo dienomis gali pristatyti artimiausiame Augalininkystės tarnybos regioniniame skyriuje, kur atsakingi specialistai išsiųs į Augalininkystės tarnybos, Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją. Grūdų kokybės tyrimų paslaugos mokamos. Įkainius galima rasti Augalininkystės tarnybos tinklalapyje.

Iškilus neaiškumams dėl grūdų kokybės vertinimo, kviečiame kreiptis į Augalininkystės tarnybos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) specialistus (Vilnius, 08200 Ozo g. 4A, tel. (8 5) 237 5571 ir (8 5) 276 0342).

Naudinga vaizdo informacija

Grūduose – gausybė nuodus gaminančių grybų