Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Ką reikia žinoti apie beviltiškas skolas

2021-07-23

Ką reikia daryti, jei apskaitoje yra beviltiškų skolų? Sužinokite.

Jei apskaitoje yra senų skolų, kurių jau nesitikima susigrąžinti, svarbu teisingai nustatyti, ar jos atitinka beviltiškos skolos apibūdinimą. Šios skolos dar vadinamos abejotinomis ir laikomos beviltiškomis visais žemiau išvardintais atvejais:

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus
  • Mokesčio mokėtojas negali jų susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų sumos įtraukimo į mokesčio mokėtojo pajamas arba nuo skolų atsiradimo užfiksavimo mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose.
  • Skolininkas yra miręs.
  • Skolininkas yra paskelbtas mirusiu arba likviduotas.
  • Skolininkas yra bankrutavęs.

Labai svarbu, kad būtų reikiami dokumentai. Nuo skolininko statuso ir skolos dydžio priklauso, ko reikia, kad skolą galima būtų nurašyti kaip beviltišką. Lentelėje pateikiama, kokiam skolininkui ir kokie dokumentai reikalingi, taip pat kai kuriais atvejais reikia atsižvelgti į skolos dydį. Lentelėje pateikiama, kokiam skolininkui ir kokie dokumentai reikalingi, taip pat kai kuriais atvejais reikia atsižvelgti į skolos dydį.

lentele

Beviltiškos skolos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams:

  • jei pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą gali atskaityti atsiradusią beviltiškų skolų sumą. Tokios sumos gali būti atskaitomos tik tokiu atveju, jei buvo įtrauktos į mokesčio mokėtojo pajamas. Beviltiškos skolos sumą sudaro pajamų suma be PVM;
  • jei pajamos pripažįstamos pagal pinigų apskaitos principą, gali atskaityti atsiradusioms beviltiškoms skoloms tenkančią sąnaudų dalį, jei šių skolų atsiradimas buvo užfiksuotas mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose. Šiuo atveju į leidžiamus atskaitymus traukiama sąnaudų suma be PVM.

Yra tokių skolų, kurios nelaikomos beviltiškomis, nors ir atitinka kriterijus. Vienas iš atvejų, kai iš skolininko buvo įsigyta kokio nors turto, tik suma, sudaranti skirtumą, gali būti priskirta beviltiškoms skoloms. Kitas atvejis, kai skola perleidžiama kitam asmeniui arba skolininkas ir mokėtojas yra susiję asmenys. Skola negali būti beviltiška, jei įsiteisėja priešingas teismo sprendimas, skolininkas yra fiktyvus arba skolą grąžina kitas asmuo, kai praleidžiamas sutarčių arba teisės aktų nustatytus senaties terminus.