Vasario 27 d., antradienis | 24

Ką turi žinoti pluoštinių kanapių augintojai

LŽŪKT informacija
2020-03-30

Jei auginate, perdirbate pluoštines kanapes ar planuojate tai daryti, turite žinoti apie teisės aktuose numatytus reikalavimus.

Pluoštinių kanapių augintojas (ir fizinis, ir juridinis asmuo) turi būti užregistravęs žemės ūkio valdą LR žemės ūkio valdų ir kaimo verslo registre ir teisės aktų numatyta tvarka Valstybinei augalininkystės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos teikti duomenis apie jų auginimą.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Šiuo metu Lietuvoje gaminami šie pluoštinių kanapių produktai: žaliavinės ir mirkytos kanapės, šiaudeliai, sėti neskirtos pluoštinių kanapių sėklos ir jų produktai, sėti skirtos sėklos.

Privalu pildyti „Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų ir sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnalą“, deklaruoti pasėlius, auginti įteisintas veisles ir sėti sertifikuotą sėklą. Visais atvejais pluoštines kanapes galima auginti tik atvirame grunte.

Svarbu žinoti, kad pluoštinių kanapių derlių reikia nuimti ne anksčiau kaip 10 d. po žydėjimo. Tai padaryti anksčiau galima tik gavus Augalininkystės tarnybos regiono skyriaus raštišką sutikimą.

Produkciją galima laikyti tik deklaruotuose sandėliuose, laikymo ar klojėjimo vietose. Jei pasėliai per žiemą paliekami lauke nenupjauti, apie tai reikia informuoti Augalininkystės tarnybą.

Įsidėmėtina, kad dauginti ir perfasuoti pluoštinių kanapių sėklas gali tik atestuoti dauginamosios medžiagos tiekėjai.

Kokius duomenis reikia teikti VAT

Augintojai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pluoštinių kanapių įsigijimo dienos turi el. paštu, paštu arba atvykę į Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių pateikti pranešimą apie numatomas auginti pluoštines kanapes (Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo 1 priedas). Gavusi pranešimą, Augalininkystės tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas vietoje patikrina pluoštinių kanapių sėklos veislės ir kokybės patvirtinimo dokumentus, fasuotės ženklinimą ir etiketes. Akcentuotina, kad iki Augalininkystės tarnybos patikrinimo fasuotės ženklinimas neturi būti pažeistas.

Pranešimas apie pluoštinių kanapių žydėjimo pradžią turi būti išsiųstas ne vėliau kaip per 7 d. nuo žydėjimo pradžios. Jame įrašoma sėklos norma kg/ha ir pažymima apie pageidavimą paimti mėginius tetrahidrokanabinolio kiekiui nustatyti.

Gavusi pranešimą, Augalininkystės tarnyba nuo augalų žydėjimo pradžios praėjus 20 d., bet ne vėliau kaip 10 d. iki žydėjimo pabaigos, iš kiekvieno pluoštinių kanapių sėjomainos lauko privalo paimti mėginį THC kiekiui nustatyti.

Informacija apie sandėlius, kuriuose numatoma laikyti ir iš kurių bus realizuojami pluoštinių kanapių produktai, Augalininkystės tarnybai turi būti pateikta iki rugsėjo 1 dinos. Iki tos pačios dienos reikia pranešti pluoštinių kanapių šiaudelių klojėjimo ar laikymo per žiemą nenuimtuose laukuose adresą.

Jei auginama sodininkystės tikslais

Jei pluoštinės kanapės auginamos tarp kitų sodo ar daržo augalų arba šalia jų, plotas turi būti ne didesnis kaip 0,1 ha sėjant iki 20 augalų į 0,01 ha.

Svarbu žinoti, kad tokiu būdu auginamų kanapių produktų negalima tiekti rinkai.

Įsidėmėtina, kad ir šios grupės augintojai privalo pildyti „ Įsigytos pluoštinių kanapių sėklos, užsėtų plotų ir derliaus, įsigytų, parduotų ir sunaudotų savo reikmėms produktų registracijos žurnalą“. Tik jiems nereikia deklaruoti pluoštinių kanapių pasėlių ir pranešti Augalininkystės tarnybai, jei pasėliai per žiemą nebuvo nupjauti.

Pranešimą apie sodininkystės tikslais įsigytas ir pasėtas pluoštines kanapes ir fasuotės etiketes Augalininkystės tarnybai reikia pateikti iki birželio 15 d., o apie prasidėjusį žydėjimą pranešti ne vėliau kaip per 7 d. nuo žydėjimo pradžios.

Iki balandžio 1 d. pagal pildyto žurnalo duomenis reikia informuoti Augalininkystės tarnybą apie pluoštinių kanapių sėklos ir sėti neskirtos sėklos panaudojimą.

Parengta pagal Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informaciją.