Rugsėjo 29 d., penktadienis | 23

Kaip naikinti piktžoles braškių tarpueiliuose?

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas
2022-07-28

Kaip naikinti piktžoles derančiuose braškynuose, kai braškės auginamos eilėmis lygiame paviršiuje, o po derliaus nuėmimo jų lapai nupjaunami ir išpurenami tarpueiliai?

Paprastai derančiuose, ypač senesniuose, braškynuose tuoj po uogų derliaus nuėmimo nupjaunami lapai ir išaugusios piktžolės, o tarpueiliai supurenami. Kai supurentuose tarpueiliuose vėl pradeda dygti naujos piktžolės, jos naikinamos pakartotinais tarpueilių purenimais arba herbicidais.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Tuoj po derliaus nuėmimo supurentuose derančių braškynų tarpueiliuose naudotino registruoto herbicido, skirto naikinti dviskiltes piktžoles, aprašas pateiktas lentelėje.

Pastaba.Herbicidu Betanal purkšti tik tada, kai po tarpueilių purenimo sudygsta nauja jaunų dviskilčių piktžolių banga. Šį purškimą galima kartoti 2–3 kartus kaip nurodyta lentelėje. Išpurškus herbicidą, tarpueilių nepurenti, kad nebūtų paskatintas naujai į dirvos paviršių iškeltų piktžolių sėklų dygimas.

Parengė (HP), doc. Nobertas Uselis