Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Kas laukia žemės ūkio konsultavimo sektoriaus po 2020 m.

Jolanta Dalia Abarienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos redaktorė
2018-03-06

Varšuvoje vyko Europos šalių žemės ūkio ir kaimo konsultavimo paslaugų forumo (EUFRAS) narių asamblėja. Aptarti nuveikti darbai, diskutuota apie informacijos sklaidą, mokslo, konsultavimo ir ūkininkų bendradarbiavimą, iššūkius, laukiančius žemės ūkio konsultavimo sektoriaus po 2020 m., kalbėta apie EUFRAS prisidėjimą sprendžiant narių problemas ir kt.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

EUFRAS kasmet organizuojamas ataskaitinis renginys šį kartą vyko Varšuvoje. Jame dalyvavo forumo nariai iš Graikijos, Portugalijos, Rusijos, Ispanijos, Olandijos, Austrijos, Rumunijos, Lenkijos, Belgijos, Gruzijos, Kosovo, Estijos, Armėnijos, Suomijos, Kroatijos, Vengrijos, Vokietijos, Airijos, Bulgarijos, Slovėnijos, Latvijos.

EUFRAS veikloje Lietuvai atstovauja Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Konferencijoje „Iššūkiai, laukiantys žemės ūkio konsultavimo sektoriaus po 2020 m.“ diskutuota apie konsultantų vaidmenį bendrosios žemės ūkio politikoje po 2020 metų.

Susitikimo metu priimti nauji forumo nariai, išrinkta EUFRAS taryba. Daug kalbėta apie tai, kaip atskirų šalių Konsultavimo tarnybos vykdo veiklą, kokias programas įgyvendina ir iš kokių šaltinių gauna joms paramos, su kokiomis problemomis susiduria, kaip jas sprendžia.

Po pagrindinių pranešimų visi dalyviai buvo padalinti į 4 darbines grupes, kuriose diskutavo ir rengė pasiūlymus, kaip įveikti problemas. Kiekviena grupė pristatė savo įžvalgas, o EUFRAS vadovai siūlė, kaip galėtų padėti spręsti kaimo ėjimo į miestą, jaunimo, technologinių naujovių, informacijos srauto ir kitas problemas.

WEb-MakelisDirektorius dr. Edvardas Makelis EUFRAS narius supažindino su žemės ūkio konsultavimo paslaugų efektyvumo didinimo priemonėmis, metodais ir numatytais LŽŪKT veiklos prioritetais. Nuotr. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Dėmesys jaunimui

EUFRAS sudėtyje pradėjo formuotis jaunųjų konsultantų darinys, pavadintas YEUFRAS. Jaunimo įsijungimas – dar viena iš forumo veiklos sričių. Renginyje dalyvavo kai kurių organizacijų jaunimo atstovai. Atskiroje sesijoje jie diskutavo, su kokiomis problemomis susiduria, kaip jas reikėtų spręsti, kuo jiems galėtų padėti EUFRAS. Jie pasiūlė bendrą renginį, į kurį galėtų suvažiuoti daugiau jaunimo, prasidėtų glaudesnis bendravimas tarp žmonių, organizacijų ir šalių.

Reikia sustiprinti konsultantų mokymus

Akcentuota, kad reikia stiprinti pačių konsultantų mokymus. EUFRAS sukūrė mokymo programą, kurios atskirus modulius išklausę konsultantai gauna sertifikatus, suteikiančius galimybę mokyti kitų šalių kolegas. Parengtoje mokymo programoje lyderystės, darbo grupėse, įvairių darbo su žmonėmis metodų ir kt. mokymai. Ši programa unifikuota visoms EUFRAS narėms.

Galės dalyvauti rengiant ES dokumentus

Išsakyta dar viena svarbi mintis, kad per EUFRAS Konsultavimo tarnybos galės gauti dokumentus, kurie vienaip ar kitaip turės įtakos jų veiklai. Šiuo metu rengiami dokumentai, reglamentuojantys įvairias žemės ūkio sritis po 2020 metų. Tad, pasak renginyje dalyvavusio LŽŪKT tiksliojo ūkininkavimo biuro vadovo Ginto Sauliaus Cironkos, atsiranda galimybė patiems aktyviai dalyvauti Europos žemės ūkio politikos formavimo procese, gavus dokumentus daryti įžvalgas, reaguoti ir išsakyti nuomonę.

Web-IlmaLŽŪKT Informacinių technologijų skyriaus vadovė Ilma Rimkevičienė asamblėjos dalyviams pristatė ūkininkams skirtas LŽŪKT teikiamas elektronines paslaugas – informacinę sistemą IKMIS ir kompiuterinę ūkio valdymo programą „e-GEBA“. Nuotr. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Daugiau dėmesio darbui su klientu

Kiekviena šalis unikali. Skiriasi istorija, aplinka, ūkių dydžiai, skiriasi ir Konsultavimo tarnybų įdirbis, lygis. Nežiūrint į tai, akcentuotos ir visoms būdingos problemos. Visos šalys kalbėjo apie tai, kad į sistemas reikia įtraukti daugiau jaunimo, konsultantų, kurie galėtų realiai dirbti su ūkininkais. Štai Vokietija pateikė pavyzdį, kad jų konsultantas 70 proc. laiko gaišta dirbdamas su įvairiais dokumentais, o darbui su klientu jo labai stinga. Nuskambėjo bendras pasiūlymas, kad iki kliento atkeliaujančios paramos gavimo procesas turi būti paprastesnis ir kuo mažiau reikėtų gaišti prie įvairių administracinių dalykų.

Web-visiNaujoji EUFRAS taryba kartu su Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros Generalinio direktorato atstove Inge Van Oost (viduryje). Iš kairės: Liga Cimermane (EUFRAS sekretoriato darbuotoja, Latvija), Jussi Juhola (ProAgria, Suomija), Edgars Linde (Latvijos kaimo konsultavimo ir mokymo centras, Latvija), Tom Kelly (Teagasc, Airija), Jacek Wesierski (Konsultavimo tarnybos atstovas, Lenkija), Michael Kuegler (EUFRAS atstovas Briuselyje, Vokietija), Pablo Asensio (Bavarijos konsultavimo tarnyba, Vokietija) ir Anton Jagodic (Balkanų šalių konsultavimo tarnybas vienijančios asociacijos atstovas, Slovėnija). Nuotr. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Neatskiriamas trejetas: mokslas, konsultavimas ir informaciniai tinklai

Asamblėjoje dalyvavusi Europos Komisijos atstovė Inge Van Oost sakė, kad ateityje žemės ūkio sektoriaus dalyviai turės gauti mokslininkų informaciją, kuria konsultantai dalinsis per savus tinklus. Žinoma, galutinis sprendimo priėmėjas yra ūkininkas. Tik jis turi žinoti visas alternatyvias galimybes, apie riziką priėmus vieną ar kitą sprendimą. Taigi jam reikalingas diskusijų partneris, o juo dažniausiai yra konsultantas, kuris turi būti aukštos kompetencijos, neatitrūkęs nuo realybės, žinantis apie mokslo ir technologinius pasiekimus. LŽŪKT su mokslininkas dirba įvairiuose projektuose. Vienas iš paskutiniųjų – Inovacijų vartai. Tai dar vienas žingsnis, kad ūkininkui reikalinga informacija patektų į vieną vietą, tai yra atvažiavęs į LŽŪKT, jis rastų visą informaciją apie naujausius mokslininkų pasiūlymus.

Web-kortele