Balandžio 18 d., ketvirtadienis | 24

Kas šiuo metu svarbu auginantiems morkas, svogūnus ir kopūstus

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas
2021-07-20

Morkų, kopūstų ir svogūnų laukuose vis dar aktuali apsauga nuo ligų. Reikia stebėti meteorologines sąlygas ir įvertinti, ar jos palankios ligoms plisti. Naudojant fungicidus, svarbu atkreipti dėmesį į didžiausią apdorojimų skaičių per augalų vegetacijos sezoną.

Stebėjimo metu morkos yra BBCH 25–41, svogūnai –BBCH 20-43, o kopūstai 21–42 BBCH tarpsnio.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Morkų apsauga

Šiuo morkų tarpsniu reiktų pradėti naudoti apsauginius fungicidus nuo alternariozės: Azoksistrobinas 250 g/l (Mirador 250 SC, Amistar 250 SC, Azuba, Conclude AZT 250 SC). Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki visiško išsivystymo (BBCH 16-49). Šį fungicidą purkšti ne daugiau kaip 1 kartą. Nuo alternariozės, tikrosios miltligės (Erysiphe heracleid): Difenokonazolu 250 g/l (Difcor 250 EC) purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius, nuo derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi (šakniavaisio didėjimo) iki visiškos brandos (viso augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo) BBCH 40–89. Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą. Nuo alternariozės, miltligės, iš dalies – nuo sklerotinio puvinio: Boskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg (Signum) purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymius. Purškimą, esant reikalui, kartokite po 10–14 dienų. Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus.

morkos_alternariaMorkų alternariozė

Kopūstų apsauga

Šiuo kopūstinių daržovių tarpsniu reikia naudoti fungicidus nuo altenariozės (juodosios dėmėtligės): Azoksistrobinas 250 g/l ((Mirador 250 SC, Azuba, Conclude AZT 250 SC, Amistar 250 SC) purkšti ne daugiau kaip 1 kartą, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki pasiekiamas būdingos gūžės dydis (BBCH 16–49). Difenokonazolas 250 g/l (Difcor 250 EC). Purkšti vegetacijos metu, pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, ne daugiau 1 kartą. Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. Nuo alternariozės, baltųjų rūdžių: Boskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg (Signum) – purkšti profilaktiškai arba tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Purškimą kartokite po 10–21 d., priklausomai nuo ligos intensyvumo. Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus. Nuo netikrosios miltligės: Propamokarbas + fluopikolidas 625 + 62,5 g/l (Infinito) – Purkšti profilaktiškai kas 10–14 d. ne daugiau kaip 3 kartus.

kopustu_alternaria3Kopūstų alternariozė

Svogūnų apsauga

Svogūnams apsaugoti naudokite fungicidus nuo netikrosios miltligės: Dimetomorfas + mankocebas 90 + 600 g/kg (Acrobat Plus). Purkšti reikia ne daugiau kaip 3 kartus kas 7–10 d. Dimetomorfas + piraklostrobinas 72 + 40 g/l (Cabrio Duo) – purkšti ne daugiau kaip 3 kartus kas 7–10 d. Purškiama nuo 3 lapelių tarpsnio iki kol pusė augalų lapų nulinkę (BBCH 13–48). Propamokarbas + fluopikolidas 625 + 62,5 g/l (Infinito) – purkšti ne daugiau kaip 3 kartus kas 7–10 d. Nuo netikrosios miltligės ir alternariozės: Azoksistrobinas 250 g/l (Amistar 250 SC, Mirador 250 SC, Azuba, Conclude AZT 250 SC) – purkšti ne daugiau kaip 1 kartą. Nuo lapų dėmėtligės (Botrytis squamosa), netikrosios miltligės: Fluazinamas 500 g/l (Winby 500 SC, Frowncide, Ohayo 500 SC, Shirlan 500 SC) purkšti ne daugiau kaip 3 kartus kas 7–10 d., pastebėjus pirmuosius ligos požymius. Nuo pilkojo (Kekerinio) puvinio: kalio hidrokarbonatas 994.9 g/kg (VitiSan). Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius. Naudoti jaunų augalų plotuose ir derančiuose laukuose po derliaus nuėmimo. Purkšti ne daugiau kaip 6 kartus, kas 3–7 d. Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. Nuo puvinių: Boskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg (Signum). Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus, kas 10–14 d.

svogunu_netikroji_miltigeSvogūnų netikroji miltligė

iMETOS® ligų prognozavimo modelių duomenimis Pasvalio r. svogūnų kekeriniam puviniui plisti sąlygos siekia 41 %. Tuo metu modelis rodo, kad morkų atlernariozei plisti sąlygos siekia 64 %. Panevėžio r. sąlygos morkų alternariozės infekcijai plisti siekia 48 %, svogūnų kekeriniam puviniui – 41 %. Kėdainių r. morkų alternariozės infekcijai plisti siekia 32 %, svogūnų kekeriniam puviniui – 51 %. Širvintų r. sąlygos svogūnų kekeriniam puviniui siekia 51 %, morkų atlernariozei – tik 17 %. Šakių r. sąlygos svogūnų kekeriniam puviniui plisti šiuo metu siekia 51 %, morkų alternariozės infekcijai plisti – 66 %. Kauno r. sąlygos morkų alternariozei plisti siekia tik 11 %, o svogūnų kekeriniam puviniui – 51 %.

Parengė dr. Neringa Rasiukevičiūtė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Sodininkystės ir daržininkystės institutas