Birželio 12 d., trečiadienis | 24

Kauno rajono respondentinių ūkių 2010 metų analizė

Zita Bukauskaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2011-11-14

Kauno rajono konsultavimo biuras apklausė, surinko ir pateikė į ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) 33 respondentinių ūkių duomenis. Iš atrinktų ūkių 17 yra augalininkystės, 10 mišrių ūkių, kuriuose auginama augalininkystės ir gyvulininkystės produkcija, 6 ūkiai yra specializuoti (uogų, gėlių, šaltalankių, paukščių auginimo).

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Respondentiniai ūkiai buvo atrinkti įvairių dydžių: 7 ūkiai – nuo 1 iki 30 ha, 14 – nuo 30 iki 100 ha, 8 ūkiai – nuo 100 iki 500 ha ir 4 ūkiai – per 500 hektarų. Didžiąją dalį respondentinių ūkių yra augalininkystės. Tarp jų daugiausia auginančių grūdines kultūras (kviečius, miežius, rapsus). Cukriniai runkeliai auginami 7 ūkiuose, bulvės – 8 ūkiuose, daržovės – tik 2 ūkiuose. Žemiau pateiktoje lentelėje galime palyginti, kaip kito auginamų žemės ūkio kultūrų derlingumas 2008, 2009 ir 2010 metais.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad visų kultūrų, išskyrus cukrinius runkelius, derlingumas sumažėjo.
Apžvelgiant gyvulininkystės ūkius, reikia pažymėti, kad primilžis iš karvės didėja: 2008 m. buvo 5250 kg, 2009 m. – 5251 kg, o 2010 m. – 5259 kilogramai.

Analizuojant gamybinės komercinės veiklos pelną, tenka pastebėti, kad 2010 m. 13 ūkių iš 33 dirbo nuostolingai (2009 m. tokių ūkių buvo net 19). Nuostolingų ūkių sumažėjimą lėmė pakilusius grūdų kainos. Sumažėjus nuostolingų ūkių skaičiui, sumažėjo ir skolos-nuosavybės koeficientas: jei 2009 m. vienam nuosavo kapitalo litui teko 0,598 Lt skolos, tai 2010 m. – tik 0,288 Lt. Vidutinis ūkio turto apyvartumo koeficientas, parodantis, kiek vienas turto litas sukuria pajamų, Kauno rajono respondentiniuose ūkiuose 2009 m. buvo 0,72 Lt, o 2010 m. – 0,47 Lt.

Parengta pagal 2010 metų respondentinių ūkių duomenis.