Birželio 21 d., penktadienis | 24

Kėdainių rajono respondentinių ūkių 2016 m. veiklos analizė

Aurelija Žemaitienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kėdainių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2017-11-08

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ši sistema teikia informaciją apie ūkių pajamas, finansinę ir bendrąją žemės ūkio situaciją. Pagrindinis ŪADT duomenų vartotojas yra ES institucijos, nagrinėjančios rinkų, žemės ūkio, kaimo plėtros ir kitas problemas.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama. Skelbiami tik bendri duomenys apie ūkių vidutinius rezultatus.

Apibendrinti 56 respondentų duomenys

Kėdainių r. biuras pateikė 56 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2016 metais. Kadangi rajone žemės derlingos, ūkininkai augina grūdinius augalus, rapsus, cukrinius runkelius, bulves, lauko daržoves. Vidutinis rajono respondentinio ūkio dirbamos žemės plotas 2016 m. buvo 212,40 hektaro.

Kviečių derlingumas 2015 m. buvo 7,08 t/ha, o 2016 m. – 6,09 t/ha, t. y. 0,99 t/ha mažesnis. Rapsų derlingumas 2015 m. buvo 4,18 t/ha, o 2016 m. – 2,95 t/ha, t. y. net 1,23 t/ha mažesnis. Bulvių derlingumas 2016 m. buvo 30,13 t/ha, o 2015 m. – 24,26 t/ha, t. y. 5,87 t/ha didesnis. Cukrinių runkelių derlingumas 2016 m. buvo 58,57 t/ha, o 2015 m. – 52,39 t/ha, t. y. net 6,18 t/ha didesnis.

Palyginę 2016 m. rajono respondentinių ūkių vidutinį derlingumą su 2015 m. vidutiniu Lietuvos respondentinių ūkių derlingumu, matome, kad visų žemės ūkio augalų derlingumas rajono respondentiniuose ūkiuose 2016 m. buvo didesnis už 2015 m. vidutinį Lietuvos respondentiniuose ūkiuose pasiektą derlingumą.

Web-pav1-KedŽemės ūkio augalų derlingumo palyginimas, t/ha

Iš 56 respondentinių ūkių 11-oje laikytos karvės. Per 2016 m. iš karvės primelžta vidutiniškai 5,77 t pieno, o 2015 m. – 6,1 t pieno, t. y. 0,33 t mažiau, nors 2016 m. primilžis buvo didesnis už 2015 m. Lietuvos vidutinį primilžį.

Išanalizavus 2016 m. Kėdainių r. ūkių veiklos ekonominius rodiklius, matyti, kad vidutinis gamybinės komercinės veiklos pelnas rajone buvo 19183 Eur, tačiau net 20 ūkių metus baigė nuostolingai.

Išanalizavę 2016 m. ūkių veiklos efektyvumo rodiklius, matome, kad rajono ūkiai gana stabilūs. Vidutinis kapitalo pakankamumo rodiklis – 72,62. Tai rodo, kad 72,62 proc. turto ūkiai įsigijo nuosavomis lėšomis. Vidutinis bendrojo įsiskolinimo koeficientas – 0,27. Jis rodo, kad nedidelė turimo turto dalis (27 proc.) finansuota skolomis. Bendrojo mokumo koeficientas – 13,4. Tai rodo, kad ūkiai turėjo pakankamai sukaupę apyvartinių lėšų. Subsidijų dalis pajamose Kėdainių r. tik 16,44 proc., kai tuo metu vidutiniškai Lietuvoje 2015 m. buvo 26,26 procento.

Rezultatų analizės pateikiamos ūkininkams, kad galėtų palyginti veiklos rezultatus, plėsti ūkius.

Naudinga vaizdo informacija

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi