Balandžio 23 d., antradienis | 24

Kokia valstybinių miškų sanitarinė būklė?

2023-02-28

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai parengė Lietuvos valstybinių miškų 2022 m. sanitarinės būklės apžvalgą. Joje užfiksuota, kad Lietuvos valstybiniuose miškuose vabzdžių, ligų sukėlėjų, žvėrių ir abiotinių veiksnių sukelti pažeidimai 2022 metais užregistruoti 8471 ha plote ir tai buvo beveik identiškas plotas kaip ir pernai (2021 m. pažeista 8469 ha, žiūrėti grafiką). Tačiau pažeidžiančių veiksnių struktūra, lyginant su 2021 metais, skyrėsi radikaliai: vabzdžių pažeistų miškų plotai išaugo dvigubai, ligų buvo 37 procentais mažiau. Taip pat trečdaliu sumažėjo gyvūnų sužalotų medynų plotai, abiotinių veiksnių registruota 39 procentais mažiau.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Apžvalga parengta remiantis VĮ Valstybinių miškų urėdijos duomenimis, kurie registruojami Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui registracijos elektroniniame žurnale bei Miško sanitarinės apsaugos skyriaus vykdomų stebėjimų ir apskaitų rezultatais.

Labai išaugusį vabzdžių pažeistų miškų plotą lėmė žievėgraužio tipografo židiniai visoje Lietuvoje bei pušinių pjūklelių masinio dauginimosi židinys VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ignalinos regioninio padalinio administruojamoje teritorijoje.

2022 metais valstybiniuose miškuose plynaisiais miško kirtimais iškirsta 1394 ha pažeistų medynų: iš jų vabzdžiai sunaikino 1116 ha (žievėgraužis tipografas 1107 ha, viršūninis žievėgraužis 9 ha), ligos – 101 ha (drebulinė kempinė 25 ha, uosių džiūvimas 61 ha, kitos ligos 15 ha), abiotiniai veiksniai – 177 ha (vėjas 174 ha, užmirkimas 3 ha).

Sanitariniu požiūriu nepalankiausia padėtis 2023 metais bus 40 metų ir vyresniuose eglynuose. Ilgalaikio drėgmės trūkumo ir streso paveikti medžiai yra mažiau atsparūs kenksmingiems vabzdžiams (labiausia – medžių liemenų kenkėjams) ir grybinių ligų sukėlėjams (labiausia – parazituojantiems šaknis). Juose intensyviai plis žievėgraužis tipografas. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ignalinos regioniniame padalinyje 1192 ha plote susiformavęs paprastojo pušinio pjūklelio masinio išplitimo židinys tęsis ir 2023 metais. Pakenktuose pušynuose gali būti pakartotinas spyglių nugraužimas, židinys plis į gretimus medynus.

Daugiau apie miškų sanitarinę būklę rasite ČIA.

Pagal Valstybinės miškų tarnybos informaciją