Birželio 21 d., penktadienis | 24

Kokie GAAB reikalavimai pakeisti?

2024-04-09

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Žemės ūkio ministro įsakymu pakeistas Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų, taikomų nuo 2023 m., aprašas. Kviečiame susipažinti su pakeitimais.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

1 GAAB standarte „Daugiamečių ganyklų arba pievų išlaikymas“nebelieka daugiamečių pievų klasifikatoriaus kodų DGA ir DGJ.

Pareiškėjai, įgyvendinantys 1 GAAB standartą „Daugiamečių ganyklų arba pievų išlaikymas“, deklaravę daugiametes pievas (klasifikatoriaus kodai DGP, AGP, EPT, EPG, SPT, ŠLT, EBB, 5PT-2, MNP, MNŠ, DGG), privalo jų plotą išlaikyti, o suarę privalo atkurti.

Atkurtos daugiametės pievos, deklaruojamos kodu AGP, laikomos daugiametėmis nuo deklaravimo dienos, jei pareiškėjas įsipareigoja atkurtame plote deklaruoti daugiametes pievas mažiausiai 5 metus. Daugiametės natūralios ir pusiau natūralios pievos, kurių klasifikatoriaus kodai DGP, EPT, EPG, SPT, ŠLT, EBB, 5PT-2, MNP, nesant reikalavimo atkurti daugiametes pievas, anksčiausiai gali būti deklaruojamos praėjus 5 metams po paskutinio ariamosios žemės nustatymo žemės ūkio naudmenų sluoksnyje atitinkamame plote.

Pievų ir ganyklų iki 5 metų plotams, deklaruojamiems DKP ir EKP kodais, suteikiamas daugiametės pievos statusas su sąlyga, kad tokie plotai bus deklaruojami šiuo kodu bent 5 metus iš eilės.

Svarbu, jogpareiškėjai ir paramos gavėjai 2 GAAB standartą „Šlapynių ir durpynų apsauga“ turės įgyvendinti nuo 2025 m. (anksčiau buvo nuo 2024 m.).

Pakeisti 4 GAAB standarto „Apsaugos ruožų išilgai vandentakių įrengimas“ reikalavimai. Melioracijos griovių, išskyrus, kai palei griovį deklaruojami ekologinio ūkio sertifikuoti laukai, nuo 2024 m. privalo būti deklaruojami pagrioviai (palaukė su žoline danga, neįskaitant griovio šlaito), kurių minimalus plotis 3 metrai. Pagrioviuose su žoline danga (kodas KEP) ganymas ar mulčiavimas nedraudžiamas, pagrioviai gali būti naudojami žemės ūkio technikos eismui.

Įgyvendinantiems 5 GAAB standartą „Žemės dirbimo valdymas siekiant sumažinti dirvožemio degradacijos riziką ir eroziją, be kita ko, atsižvelgiant į šlaito nuolydį“ pareiškėjams privaloma kiekvienais metais nuo lapkričio 15 d. iki kovo 15 d. (anksčiau iki kovo 1 d.) užtikrinti bent minimalų žolinių augalų auginimą, t. y. apsėti, palikti ražienų laukus per žiemą arba palikti kitas augalų liekanas. Atkreipiame dėmesį, jog ražienas ir augalų liekanas įdirbti nuėmus derlių, jei neplanuojama nurodytu laikotarpiu apsėti, draudžiama.

Taip pat pareiškėjai, įgyvendinantys 6 GAAB standartą „Minimali dirvožemio danga siekiant išvengti, kad dirvožemis bus tuščias pažeidžiamiausiais laikotarpiais“, reikalavimus vykdyti turi nuo lapkričio 15 d. iki kovo 15 d.

Deklaruojantys iki 50 ha paramai tinkamo ploto ne mažesniame kaip 50 proc. deklaruotos ariamosios žemės plote turi auginti žemės ūkio augalus arba palikti ražienas ar kitų augalų liekanas. Atkreiptinas dėmesys, jog ražienas draudžiama arti, tačiau nedraudžiama žemę įdirbti beariminiu būdu, tai yra ražienų paviršius gali būti lengvai kultivuotas, kad ražienos išliktų matomos. Deklaruojantiems daugiau kaip 50 ha paramai ploto ne mažesniame kaip 65 proc. žemės plote reikia laikytis to paties reikalavimo.

Be to, iki spalio 1 d. yra būtina juodąjį pūdymą apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais.

Nuo šių metų privaloma laikytis 7 GAAB standarto „Sėjomaina ariamojoje žemėje, išskyrus vandenyje auginamus pasėlius“ reikalavimų. Pagal šį standartą pareiškėjai bent 65 proc. deklaruotos ariamosios žemės ploto kasmet turi skirti kitam pasėliui auginti. Tai reiškia, jog kasmet turi būti vis kitas pasėlis. Taip pat svarbu, jog plotai, kuriuose per pastaruosius 2 metus pasėliai nebuvo pakeisti, trečiaisiais metais būti naudojami kitiems pasėliams auginti.

2024 m. pareiškėjai, įgyvendinantys 8 GAAB standartą „Mažiausia ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams arba objektams, dalis, o visame žemės ūkio paskirties žemės plote – kraštovaizdžio elementų išlaikymas ir draudimas pjauti gyvatvores ir medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu“, ne mažiau kaip 4 proc. savo deklaruojamos ariamosios žemės ploto turi skirti kraštovaizdžio elementams (kurie yra apsupti ar ribojasi su ariamąja žeme) ar negamybinėms veiklos ir sistemoms, žaliajam pūdymui, tarpiniams pasėliams arba azotą kaupiantiems augalams.

Negamybinės veiklos ir sistemos yra šios: „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Trumpųjų medingųjų augalų juostos“, „Daugiamečių žolių juostos“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Agrarinės aplinkosauga ir klimatas“ veikloms „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“.

NMA informacija