Birželio 20 d., ketvirtadienis | 24

Kokius mokesčius moka mažoji bendrija?

Elina Giedraitienė
LŽŪKT Radviliškio r. biuro jaunesnioji finansinės apskaitos konsultantė
2024-04-18

Mažoji bendrija (MB), kaip verslo valdymo forma, turi svarbų vaidmenį Lietuvos ekonomikoje: skatina darbo vietų kūrimą, inovacijas bei ekonominį augimą. Ši veiklos valdymo forma yra viena iš populiariausių Lietuvoje, nes skirta fiziniams asmenims. Tokia veiklos forma pasižymi lakstumu, mažesniais mokesčiais bei ribota civiline atsakomybe (MB nariai už įmonės įsipareigojimus ir prievoles neatsako savo asmeniniu turtu).

Pagrindė mažosios bendrijos ypatybė – įmonės nariais ar steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys ir jų skaičius ribotas – nuo 1 iki 10, bet darbuotojų, pelno ar kapitalo dydis nėra ribojamas.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Pagrindiniai mokesčiai:

 • Pelno mokestis;
 • Nekilnojamo turto mokestis;
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM);
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM);
 • Valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos.

Pelno mokestis

Standartinis tarifas yra 15 proc., bet gali būti taikomi ir lengvatiniai tarifai: 0 proc. ir 5 proc. Lengvatiniai tarifai taikomi tenkinant žemiau lentelėje nurodytas sąlygas.

Nekilnojamo turto mokestis

Mokestis nuo nekilnojamojo turto vertės pradedamas skaičiuoti nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį:

 • įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą;
 • perėmė valdyti įsigyjamą nekilnojamąjį turtą;
 • MB grąžintos teisės į įsigyjamą nekilnojamąjį turtą;
 • MB nekilnojamąjį turtą perima iš fizinio asmens naudoti neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, intervale nuo 0,5 iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, nustato savivaldybės. Nekilnojamojo turto mokestis ir deklaracija KIT711 pateikiama metams pasibaigus, iki kitų metų vasario 15 d.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

Standartinis tarifas – 21 proc. MB privalo registruotis PVM mokėtoja, jei pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45 000 Eur ribą arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 Eur.

1 pavyzdys:

MB „X“ įregistruota 2023-01-30, ne PVM mokėtoja. 2023 m. produkcijos pardavimo pajamos:

Pagal pavyzdį produkcijos pardavimai per paskutinius 12 mėn. sudaro 52 000 Eur. Kadangi įmonė viršija nustatytą 45 000 Eur ribą, atsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoja. Pardavimo sumą, kuriuo viršyta riba (17 000 Eur) bendrija turi deklaruoti pateikiant PVM mokėtoju neįregistruoto asmens PVM mokesčio apyskaitą (FR0608) už rugsėjį iki 2023-10-25. Šioje formoje PVM mokestis apskaičiuojamas iš visos sandorio vertės, t. y. 17 000 x 21 : 121 = 2 950,41 Eur.

2 pavyzdys:

MB ne PVM mokėtoja 2023-05-15 įsigyja įrangą už 16 000 Eur iš Lenkijos PVM mokėtojo. Kadangi įsigytų prekių vertė per kalendorinius metus viršija 14 000 Eur, įmonė privalo nuo įsigytos įrangos vertės (neįskaitant Lenkijoje sumokėto PVM) skaičiuoti pardavimo PVM ir pateikti formą FR0608 bei registruotis PVM mokėtoju.

Gyventojų pajamų mokestis (GPM), VSD ir PSD

Visos MB narių pajamos, gautos iš bendrijos, priskiriamos B klasės pajamoms. Vadinasi, GPM mokamas pačio MB nario, metams pasibaigus teikiant VMI metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM311. MB pateikia metinę gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms deklaracijos GPM312 formą apie išmokėtas pajamas per praėjusius metus.

1. MB vadovo, kuris yra ir narys pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas apmokestinamos:

 • 15 proc. GPM, jeigu pagal paslaugų sutartis gautų pajamų suma per kalendorinius metus viršija 120 VDU sumą, tai viršijanti tokių pajamų dalis apmokestinama taikant 20 proc. tarifą.
 • VSD ir PSD nemokama.

Pavyzdžiui, MB vadovas ir narys gavo 10 000 Eur pajamų iš MB pagal civilinę paslaugų sutartį. Sodros įmokomis neapmokestinama, GPM – 1 500 Eur. Mažoji bendrija VMI pateiks GPM312, 77 kodu, B klasės išmokos. MB vadovas 1 500 Eur gyventojo pajamų mokesčio susimokės deklaruodamas pajamas (GPM311).

2. MB vadovo, ne nario pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimo paslaugas priskiriama A klasės pajamoms ir visi mokesčiai atskaitomi iš MB vadovo pajamų:

 • Neviršijanti 60 VDU – 20 proc. GPM, pajamų dalis, viršijanti 60 VDU – 32 proc.
 • 6,98 proc. PSD, 8,72 proc. VSD, jei kaupiama pensijai papildomai – 11,72 proc. VSD įmokos skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip 60 VDU.

Pavyzdžiui, MB vadovas gavo 5 000 Eur pajamų iš MB pagal civilinę paslaugų sutartį. Sodrai išskaitoma 785 Eur VSD ir PSD, GPM – 1 000 Eur. MB pateikia deklaracijas VMI GPM312, 313 apie pajamas 89 kodu, išskaitytus mokesčius sumoka MB.

3. MB nario išsiimamos lėšos asmeniniams poreikiams:

 • GPM 20 proc.
 • VSD – 13,83 proc. (jei kaupia pensijai papildomai – 16,83 proc.) nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų;
 • PSD – 6,98 proc. nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimamų lėšų.

Pavyzdžiui, MB narys per metus išsiėmė lėšų asmeniniams poreikiams 10 000 Eur. Įmokos Sodrai nuo 50 proc. pajamų (5 000 Eur) būtų 1 040,50 Eur. GPM – 2 000 Eur. MB pateikia GPM312 deklaracijoje 02 kodu. Narys deklaruos gautas pajamas savo metinėje deklaracijoje GPM311 ir bus galima pritaikyti NPD.

4. Dividendai iš paskirstyto pelno:

 • GPM 15 proc., Sodrai įmokos nemokamos.

Pavyzdžiui, MB narys gavo 1 000 Eur dividendų. MB pateikia VMI GPM312 26 kodu, o narys VMI pateikdamas deklaraciją GPM311, apskaičiuoja ir sumoka 150 Eur gyventojo pajamų mokestį.

Jei turite klausimų dėl ūkio, įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvo, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos ir kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansinės apskaitos, mokesčių ar norite pasinaudoti ES parama, kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantus kiekviename rajone.