Birželio 21 d., penktadienis | 24

Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojams – didesnės kompensacijos sertifikavimui

2024-04-16

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Siekdama, kad tradiciškai ūkininkaujantys labiau domėtųsi ekologiškų, nacionalinės maisto kokybės produktų ir produktų su saugomomis nuorodomis gamyba, Žemės ūkio ministerija nuo 2024 m. ūkininkams ir perdirbėjams pirmuosius penkerius metus kompensuos 100 proc. tokių produktų sertifikavimo ir kontrolės išlaidų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Norint gauti pagalbą prekiniam kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų paruošimui bei sertifikavimo ir kontrolės išlaidoms kompensuoti, jau galima teikti paraiškas pagal Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisykles. Paraiškos pagalbai gauti priimamos nuo balandžio 15 d. iki gegužės 17 d. Šiai priemonei finansuoti 2024 m. skirta 150 tūkst. eurų.

Kas gali gauti pagalbą

Ši valstybės pagalba teikiama žemės ūkio ir maisto produktų, kurių kokybė oficialiai pripažinta arba siekiama pripažinti Europos Sąjungos ar nacionaliniu lygiu, pirminei gamybai, perdirbimui ir prekiniam paruošimui. Pagalba gali būti skiriama tik žmonėms vartoti skirtiems žemės ūkio ir maisto produktams.

Pagalbą gali gauti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie vykdo kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų pirminę gamybą ar kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimą, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus, bei asociacijos ar pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurių nariai gamina ekologiškus, saugomų kilmės vietos ar geografinių nuorodų, garantuoto tradicinio gaminio ar pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintus produktus (NKP).

Kokios išlaidos gali būti remiamos

Pagalbos dydis gali siekti iki 100 proc. projekto išlaidų, priklausomai nuo kompensuojamų išlaidų rūšies.

Išlaidos saugomų nuorodų registravimo paraiškų ir NKP produktų specifikacijų parengimo išlaidos bei šių kokybiškų produktų ir ekologinės gamybos sertifikavimo ir kontrolės išlaidos kompensuojamos 100 proc. Anksčiau šios pagalbos dydis labai mažai įmonei siekė 60 proc., kitoms įmonėms – 50 proc.

Taip pat atlyginamos kokybiško žemės ūkio ir maisto produkto etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, prekinės pakuotės gamybos bei etiketės spausdinimo išlaidos – labai mažai įmonei pagalbos dydis padidintas iki 70 proc. (anksčiau buvo 60 proc.), kitoms įmonėms – 50 proc. išlaidų, neatskaičiavus mokesčių ir kitų rinkliavų.

ŽŪM informacija