Birželio 03 d., šeštadienis | 23

Kovo mėnesio darbai tvarkantiems ūkio finansinę apskaitą

LŽŪKT informacija
2023-03-03

Kokius svarbius finansinės apskaitos darbus reikia atlikti kovą? Žvilgterėkite.

Sutarčių pasirašymas 2023. Straipsnių vidus