Gegužės 21 d., antradienis | 24

Kupiškio r. respondentinių ūkių 2020 m. duomenų analizė

Aušra Petronytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio r. biuro ekonomikos konsultantė
2021-10-13

© LŽŪKT nuotr.

Lietuvoje nuo 1996 m. naudojantis Ūkio apskaitos duomenų tinklu (ŪADT) renkami, analizuojami ir skelbiami vidutiniai svertiniai duomenys apie visos Lietuvos ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių esamą ekonominę ir finansinę padėtį. Į ŪADT pateikti 33 Kupiškio r. respondentinių ūkių 2020-ųjų metų duomenys.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Ūkiai į ŪADT atrenkami pagal ekonominį dydį ir tipą. Viešai skelbiami tik apdoroti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus. Pateikti duomenys padeda identifikuoti Lietuvos žemės ūkio sektoriaus tendencijas ir pokyčius, atspindi prekinę žemės ūkio produkciją gaminančių ūkių veiklą, pateikia informaciją apie pajamų lygmenį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkyje efektyvumą.

Duomenis apie 2020 metų žemės ūkio veiklą Kupiškio rajone pateikė 33 respondentiniai ūkiai. Iš jų 14 vysto vieną iš žemės ūkio šakų – pienininkystę.

Melžiamų karvių mažėjimo tendencijos

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis 2020 m. pabaigoje Lietuvoje laikyta 237,4 tūkst. karvių, arba 2 proc. mažiau, lyginant su 2019 m. Laikiusių karves ūkių 2020 m. pradžioje buvo 31105. Per 2020 m. ūkių, laikančių karves, skaičius sumažėjo daugiau nei 11 proc. , ir 2020 m. pabaigoje karvės laikytos 28100 ūkių. Pieno ūkių mažėjimui didelės įtakos turėjo pieno supirkimo kainų kritimo tendencija.Taip pat siekiant gaminti pieną patiriant žemesnę gamybos savikainą, pienininkystės ūkiai išlieka tik turėdami daug karvių ir modernizuodami pieno gamybos bazę.

Kupiškio r. 2020 m. pabaigoje laikytos 3724 pieninės karvės. Lyginant su 2020 m. pradžioje buvusiu pieninių karvių skaičiumi, kuris buvo 3891, rajone pieninių karvių mažėjo 167 vnt., arba daugiau nei 4 proc. Iš viso pieno gamintojų Kupiškio r. 2020 m. buvo 426 ūkiai, kai 2019 m. tokių ūkių, kurie gamino pieną, rajone buvo 505. Per 2020 m. iš pieno gamybos sektoriaus pasitraukė 79 ūkiai. Tai lėmė ne tik pieno pardavimo kaina šiame sektoriuje, tačiau ir neišvengiama pieno ūkių stambėjimo tendencija, siekiant modernizuoti gamybos bazę šiame sektoriuje.
Kupiskis1_v

1 pav. Melžiamų karvių ir ūkių, laikančių karves, skaičius Lietuvoje 2018–2020 m.

Pateiktoje diagramoje matome, kaip kito karvių produktyvumas Lietuvoje 2018–2020 metų laikotarpiu. Kupiškio r. vidutinis karvių produktyvumas 2020 m. buvo žemesnis, lyginant su Lietuvos duomenims 2018–2020 m. (2 pav.)
Kupiskis 2_V

2 pav. Primilžis iš karvės 2018–2020 m., t

Kupiškio r. primilžis iš vienos karvės 2020 m. siekė 5,553 t, o visos Lietuvos mastu pagal pateiktus 2018–2020 m. jis pasiekė ir jau viršijo 6 t ribą. Produktyvumo mažėjimą Kupiškio r. pienininkystės ūkiuose lėmė tai, kad nemažai didelių pienininkystės ūkių atsisakė pieno gamybos ir perėjo į augalininkystės sritį.

Deklaruoti žieminių, vasarinių ir ankštinių javų plotai Kupiškio r. 2018–2020 m., hakupiskio 1

kupiskis 2

Kaip matome iš pateiktų duomenų apie deklaruojamų plotų pokytį Kupiškio rajone 2018–2020 m. laikotarpiu, didėja žieminių augalų (žieminių kviečių, žieminių rapsų, žieminių miežių, žieminių kvietrugių) plotai. Mažėjant gyvulių skaičiui, mažėja pašarinių augalų: vasarinių miežių, vasarinių kvietrugių plotai. Didžiausią pasėlių ploto dalį 2020 metais Kupiškio r. sudarė žieminių ir vasarinių kviečių pasėliai, rapsų, taip pat net 3155 ha – ankštinių augalų. Įdomu tai, kad 2020 m. Kupiškio r. auginta 95,72 ha pluoštinių kanapių, 39,87 ha linų. Augalininkystės plotų struktūrą lėmė gamtinių sąlygų pasikeitimas. Tai, jog švelnesnės žiemos sąlygos. Taip pat kai kurių augalų auginimą lemia tai, jog ūkininkai atsisako gyvulininkystės ir pereina į augalininkystę.

Parengta remiantis ŪADT tyrimo duomenimis