Birželio 21 d., penktadienis | 24

Lietuvos žolinių pašarų bazės valdymas panaudojant palydovų duomenis ir žemės ūkio mokslo inovacijas. Konferencijos įrašas

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) įgyvendino projektą „Lietuvos žolinių pašarų bazės valdymas panaudojant palydovų duomenis ir žemės ūkio mokslo inovacijas“. Rezultatai aptarti nuotolinėje konferencijoje.

© www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt, 2023 m. balandis