Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Galite teikti pranešimus apie ketinimą kirsti mišką 2022 metais

VALSTYBINĖ MIŠKŲ TARNYBA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2021-12-16

Informuojame, kad vadovaujantis „Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-309 redakcija), privataus miško savininkai, valstybinio miško ar žemės valdytojai, miško naudotojai bei servituto turėtojai ar jų įgalioti asmenys, likus 30 kalendorinių dienų iki leidime nustatyto leidimo galiojimo termino pabaigos, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo nustatyto leidime galiojimo termino pabaigos, gali pateikti raštišką prašymą elektroniniu būdu per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS) arba tiesiogiai Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros specialistams ir leidimo kirsti mišką galiojimas gali būti pratęstas iki 6 mėnesių.

„Kai miško kirtimus numatoma vykdyti ateinančiais metais, t. y. 2022 m., leidimai yra išduodami nuo gruodžio 1 d. įrašant jų įsigaliojimo pradžią – kitų metų sausio 1 d., o galiojimo terminą – ne ilgesnį kaip iki kitų metų gruodžio 31 d. Pateikiant paraišką per ALIS sistemą, pastabose reikia įrašyti, kad kirtimus numatoma vykdyti ateinančiais metais“, – teigia Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyresnysis patarėjas Lukas Kovalčikas.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Pranešimai apie ketinimą kirsti mišką nėra pratęsiami, tačiau, kai miško kirtimas planuojamas ateinančiais metais, pranešimai taip pat gali būti teikiami ir derinami nuo gruodžio 1 d. nurodant jų įsigaliojimo pradžią – kitų metų sausio 1 dieną, o galiojimo terminą – ne ilgesnį kaip iki kitų metų gruodžio 31 d.

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Ar jau visi susipažinote su aplinkosaugos leidimų išdavimo sistema #ALIS?

Kaip teisingai užpildyti paraišką leidimui kirsti mišką arba pranešimui apie ketinimą kirsti mišką gauti