Birželio 13 d., ketvirtadienis | 24

Jei turite registruoto miško, žemės mokestis gali būti perskaičiuotas

2023-11-15

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Pastaruoju metu Valstybinė miškų tarnyba iš miško savininkų sulaukia nemažai klausimų dėl žemės mokesčio. Teiraujamasi, ar pagal tikslius duomenis žemės mokestis jiems apskaičiuotas.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Primename, kad žemės mokestį apskaičiuoja Valstybinė mokesčių inspekcija, o už miško žemę jis neskaičiuojamas.

Atkreipiame dėmesį, kad mokesčio dydžiui nustatyti naudojami Nekilnojamojo turto, bet ne Miškų kadastre, įrašyti miško žemės plotų duomenys, o šie miško žemės plotų duomenys gali skirtis, jei miško savininkas įveisto miško duomenų neįrašė Nekilnojamojo turto kadastre.

Siekdama, kad žemės mokestis miško savininkams būtų suskaičiuotas teisingai, Valstybinė miškų tarnyba informuoja, kad savininkai, kurių miško žemės plotai neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre, turi juos įregistruoti. Pagal Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą, savininkas turi tai padaryti ne vėliau kaip per 2 metus nuo šių plotų įrašymo į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą dienos. Tačiau net jei šį terminą ir praleidote, suskubkite tai padaryti kuo greičiau. Tik užregistravus savo turimo miško plotus Nekilnojamojo turto registre, žemės mokestis Jums bus skaičiuojamas pagal faktinius turimo miško duomenis.

Miško žemės plotus, įregistruotus Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre galite peržiūrėti Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje adresu https://kadastras.amvmt.lt/vartai/. Prisijungęs „Miškų kadastro pažymos“ savo paskyroje, savininkas gali matyti jam nuosavybės teise priklausančius ar įgaliojimo teise prisikirtus Miškų valstybės kadastre įregistruotus duomenis.

Taip pat, nemokamai miško žemės plotus galima peržiūrėti Valstybinės miškų tarnybos puslapyje, prieigoje M-GIS (https://kadastras.amvmt.lt/vartai/) arba Lietuvos erdvinės informacijos portale „geoportal.lt“ (https://www.geoportal.lt/map/#) bei regia.lt (https://www.regia.lt/map/regia2).

Valstybinės miškų tarnybos informacija