Balandžio 23 d., antradienis | 24

Lietuvoje žievėgraužis tipografas – vienas pavojingiausių miško medžių kenkėjų

2023-05-15

Atšilus orams prabudo ir vabzdžiai kenkėjai. Lietuvoje žievėgraužis tipografas (Ips typographus L.) yra vienas iš pačių pavojingiausių miško medžių kenkėjų. Apninka žalias vyresnio amžiaus egles, sudaro masinio išplitimo židinius. Po žieve graužia takus, todėl sukelia spartų eglių džiūvimą.

Žievėgraužio tipografo populiacijos stebėjimui Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai 2023 metų balandžio 19-21 dienomis Valstybinių miškų urėdijos 22 regioniniuose padaliniuose 44 eglynų kirtavietėse iškabino 132 barjerines gaudyklės IBL-3 su viliokliu Ipsodor W kenkėjo skraidančių vabalų apskaitoms.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Pirma sugautų vabalų apskaita atlikta gegužės 8-10 dienomis. Iš viso per pirmas 3 savaites, 132 gaudyklėmis buvo sugauta beveik 450 tūkstančių žievėgraužio tipografo suaugėlių.

Kenkėjo gausa, lyginant su 2022 metų pirma apskaita, paaugo 6 regioniniuose padaliniuose, išliko panaši kaip pernai 5 padaliniuose ir buvo menkesnė 11 regioninių padalinių (žiūrėti paveikslėlius). Labiausiai žievėgraužio tipografo skraidymo gausumas išaugo Rokiškio, Anykščių ir Dubravos regioniniuose padaliniuose, kur vabalų buvo sugauta beveik dvigubai daugiau. Mažiausia nei pernai kenkėjo gausa buvo Šakių ir Radviliškio regioniniuose padaliniuose. Absoliučiai daugiausiai žievėgraužio tipografo vabalų sugauta Panevėžio regioninio padalinio teritorijos eglynuose, mažiausiai – Šakių. Žievėgraužio suaugėlių skraidymo aktyvumui ir sugavimo gausai didelę įtaką galėjo daryti ne tik esama jų gausa medynuose, bet ir orų sąlygos. Regionuose, kur orai labiau atvėso ir kur buvo stipresnės šalnos bei vėsesnės naktys, ten vabalai galėjo būti mažai aktyvūs ir laukė kol orai labiau sušils.

Žievėgraužio tipografo populiacijos gausumas 2023 metų I apskaitos metu ir jos palyginimas su 2022 metų I apskaita.

Per pirmą apskaitą vienoje gaudyklėje vabalų vidutiniškai sugauta labai panašiai, kaip ir 2022 metų pirmos apskaitos metu. Tačiau tikrąjį žievėgraužio tipografo populiacijos gausumą įvertinti dar ankstoka, nes balandžio pabaiga ir gegužės pradžia pasižymėjo labai šaltomis naktimis ir permainingais orais, kurie pristabdė vabalų skraidymo aktyvumą. Žievėgraužio tipografo populiacijos gausa tiksliau bus įvertinta birželio mėnesio pradžioje antros apskaitos metu, kuomet baigsis peržiemojusių vabalų aktyviausias skraidymas.

Gausi žievėgraužio tipografo populiacija bei dideli šio kenkėjo pažeistų eglynų plotai kelia grėsmę tvariai miškininkystei, ypač Lietuvos regionuose, kur gausu pribręstančių, brandžių ir perbrendusių eglynų. Gegužės mėnesio antra pusė – birželio pradžia yra labai svarbi kenkėjų šviežiai apniktų žalių eglių paieškai medynuose ir pašalinimui iš miško. Valstybinė miškų tarnyba primygtinai rekomenduoja visiems miško savininkams ir valdytojams žvalgyti pusamžius ir vyresnius eglynus, ypač besiribojančius su šviežiomis kirtavietėmis ar buvusiais kenkėjų židiniais. Labai svarbu laiku pastebėti ir pašalinti iš miško žalias eglių vėjavartas, vėjalaužas ir labai pažeistus medžius, laikantis Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 29 ir 30 punktų reikalavimų bei užtikrinti medienos apsaugą miško sandėliuose. Esant galimybei, gegužės – rugpjūčio mėnesių laikotarpiu nevykdyti pagrindinių ir einamųjų miško kirtimų eglynuose, o tuomet visą dėmesį ir pastangas sutelkti sanitarinių miško kirtimų savalaikiam atlikimui.

Trumpą informaciją ir rekomendacijas susijusias su žievėgraužio tipografo apniktų eglių tvarkymu galima rasti ČIA.

Valstybinės miškų tarnybos informacija