Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Nacionalinio miškų susitarimo pamatinis tikslas apima devynias kryptis

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2021-07-01

© LŽŪKT nuotr.

Per tris mėnesius aktyvių diskusijų ir derybų Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) koordinacinė grupė suformulavo pamatinį tikslą. Pamatinis tikslas susitarimui pasirašyti aprėpia devynias kertines miškų politikos kryptis, kuriose reikės rasti subalansuotus sprendimus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

„Visuomenei itin rūpi, kaip miškai naudojami, kokia jų ateitis. Atskiros interesų grupės miškų ateitį mato skirtingai, o ateitį lemsiantys sprendimai priklauso nuo politikų. Tad subalansuotą bendrą poziciją, iki kurios mūsų kelias kol kas duobėtas, ir turėtų atspindėti Nacionalinis miškų susitarimas“, – susitarimo procesą apibendrina aplinkos viceministras Danas Augutis.

Viena svarbiausių tiek miško dabarčiai, tiek ir ateičiai krypčių – suderinti kintančius ekonominius, ekologinius ir socialinius interesus užtikrinant, kad būtų formuojamos ir ateities kartoms išsaugomos tvarios miško ekosistemos.

Kita esminė kryptis – miškų indėlis valdant klimato kaitos iššūkius. Tam būtina išsaugoti ekosistemas, rūpintis subalansuota miškų plėtra ir didinti jų galimybes absorbuoti šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Taip pat itin svarbu išsaugoti biologinę įvairovę, užtikrinti griežtai saugomų miškų reikiamą plotą ir įvairovę, saugomose teritorijose didinti miškų gamtosauginę vertę.

Pasirašytas NMS skatintų stiprinti rekreacines, kultūrines miško funkcijas, toliau plėtoti tvarų miškų tvarkymą, tobulinti ekonominį veiklos miškuose reguliavimą, rūpintis miškų mokslų ir mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtra, didinti jiems skirtą finansavimą, tobulinti miško sektoriaus specialistų rengimą, didinti jų socialines garantijas, stiprinti profesinį imunitetą ir kolektyvinį atstovavimą.

Išvardytaisiais NMS pamatiniais tikslais turės remtis NMS sektorinės grupės, kurios šiuo metu yra buriamos pagal vienodus ar panašius interesus ir kurios rengs NMS viziją, o vėliau nustatys ir detalesnes susitarimų temas.

Šiuo metu diskutuojama įkurti apie 16 tokių grupių. Jos turėtų pradėti savo darbą liepos mėnesį. Apibendrinus sektorinių grupių pasiūlymus bendruose forumuose ir vėliau detalizavus susitarimo temų sprendinius jau mišriose, vadinamosiose susitarimų, grupėse, bus parengtas NMS tekstas ir pateiktas politinėms partijoms pasirašyti.

Nuo balandžio mėnesio veikiančios NMS koordinacinės grupės nariai atstovauja skirtingiems visuomenės interesams – ekonominiams, socialiniams, aplinkosauginiams ir politiniams.