Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Pavasaris prasidėjo aplinkosaugine akcija „Kirtimai“

LŽŪKT informacija
2022-03-02

© LŽŪKT nuotr.
Pirmą kartą rengiamos akcijos tikslas – miškų kirtimo pažeidimų prevencija ir sustiprinta kontrolė laikotarpiu, kai draudžiami ugdomieji kirtimai.

Pasak Aplinkos apsaugos departamento (AAD), Miškų departamento skyriai kovo 1–birželio 30 d. organizuos reidus visų nuosavybės formų šalies miškuose, tačiau didžiausią dėmesį skirs saugomų teritorijų tinklui priklausantiems miškams.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Akciją inicijuoti paskatino vykdant kirtimų kontrolės monitoringą ir vertinant gautus rezultatus išryškėjusi tendencija, kad ne visais atvejais buvo paisoma galiojančių terminų, kuomet yra draudžiami medienos kirtimai ar jos ištraukimai (kai po kirtimo mediena išvežama iš miško).

AAD pareigūnai primena, kad miškų kirtimai ir medienos ištraukimas yra griežtai yra ribojami laiko aspektu kurtinių tuokvietėse. Dar vienas svarbus dalykas, kurį turite atsiminti kertant mišką – būtina palikti medžius su saugomų paukščių rūšių lizdais. Taip pat medžius, kuriuose yra uoksai (paukščių išskaptuota ertmė), drevės ir prie jų formuoti biologinei įvairovei svarbių medžių grupes.

Aplinkosaugininkai taip pat fiksuos po ugdomųjų miško kirtimų paliekamą medžių skaičių ir minimalų skalsumą, iki kurio leidžiama išretinti medyną ugdomaisiais miško kirtimais (tam tikrais laiko tarpais, nebrandžiame miške iškertama dalis medžių, kuriuos palikti ūkiniu bei biologiniu požiūriu nėra tikslinga).

Neliks be dėmesio ir miško kelių būklė, kito pobūdžio aplinkosauginiai pažeidimai, tokie kaip šiukšlinimas, miško paklotės niokojimas ir kt.

Pažeidus ar nesilaikant galiojančių reikalavimų Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudas iki 6 tūkst. eurų. Kartu gali būti konfiskuojami nusižengimo padarymo įrankiai ir priemonės, iškirsta mediena arba iš šios veiklos gautos pajamos.

Aplinkos ministerija ragina visus laikytis nustatytų taisyklių, o pamačius pažeidimą informuoti AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995 arba 112.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos informaciją