Gegužės 21 d., antradienis | 24

Privačių miškų savininkų dėmesiui: išperkami vertingi gamtai miško sklypai

2023-04-03

© Acociatyvi Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Privačių miškų savininkai kviečiami teikti pasiūlymus išpirkti gamtiniu požiūriu vertingą miško sklypą ar sudaryti apsaugos sutartis dėl miško sklype esančių gamtinių vertybių apsaugos.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Miško savininkas turi įvertinti, ar jo žemės sklypas atitinka visus šiuos pagrindinius kriterijus:
1) žemės sklypas patenka „Natura 2000“ tinklo teritoriją;
2) miško žemės sklypas ar jo dalis einamaisiais deklaravimo metais nėra deklaruotas pagal Kaimo plėtros priemonės veiklą „Parama Natura 2000 miškuose“;
3) žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – miško arba žemės ūkio, bet sklype yra miško naudmenų;
4) siūlomas parduoti sklypas turi turėti tiksliuosius kadastrinius matavimus arba sklypo savininkas įsipareigoja per 3 mėn. (po kvietimo sudaryti sandorį gavimo) savo lėšoms atlikti šiuos matavimus;
5) žemės sklype, kuriame yra aptiktos (inventorizuotos) Europos Bendrijos svarbos miško buveinės ir (ar) Europos Bendrijos svarbos rūšių buveinės, jau taikoma arba turi būti nustatyta būtinoji apsaugos priemonė, kuria siekiama visiškai panaikinti teisę vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba reikalaujama reikšmingą dalį medienos palikti miške visam laikui neiškirstą.

Bus atrenkami tik didžiausią ekologinę vertę ir svarbą buveinių bei rūšių apsaugai turintys miško sklypai. Prioritetas bus teikiamas žemės sklypams, kuriuose yra inventorizuotos Europos Bendrijos svarbos natūralios miško buveinės, kurių apsaugos būklė nepalanki ir žemės sklypams, kuriuose yra miškui būdingų saugomų rūšių buveinės.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM įgyvendina 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 318 ( „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos patvirtinimo“) pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-01 „Išsaugoti biologinę įvairovę“ veiklas.

Priemonės veiklomis siekiama išsaugoti privačiuose miškuose esančias gamtines vertybes bei pasiūlyti privačių sklypų savininkams patrauklius kompensavimo būdus – parduoti sklypą valstybės nuosavybėn ar sudaryti apsaugos sutartį dėl sklype esančių Europos Bendrijos svarbos natūralių miško buveinių ar saugomų rūšių buveinių apsaugos.

Miško savininkai, kurie nutars sudaryti individualias miško buveinių apsaugos sutartis ar parduoti mišką valstybei, gali siųsti savo pasiūlymus Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos iki 2023 m. birželio 3 d. elektroniniu paštu [email protected], nurodant miško valdos kadastrinį ir (ar) unikalų numerį, adresą bei savininką. Pažymime, jei žemės sklypas turi kelis bendrasavininkus, visi bendrasavininkai turi sutikti parduoti žemės sklypą valstybei ar sudaryti apsaugos sutartį.

Geografinė informacija apie „Natura 2000“ tinklo teritorijų plotus skelbiama Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacija