Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Rečiausiuose medynuose planuojama mažinti kirtimus

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2021-08-23

© LŽŪKT nuotr.

2022-iesiems nustatyta kirtimų norma valstybiniuose miškuose išlieka tokia pati kaip pastaraisiais metais – valstybė panaudos 11 280 ha medynų plotą iš daugiau kaip 1 mln. ha apimančių valstybės valdomų Lietuvos miškų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

„Bendras skaičius išlieka toks pat, o metinė pagrindinių miško kirtimų norma lieka 479 ha mažesnė, nei nusprendė ankstesnė Vyriausybė 2018 metais“, – sako aplinkos viceministras Danas Augutis.

Kirtimų norma dvigubai sumažinama rečiausiuose medynuose. Miško panaudojimas gerokai sumažės ir juodalksnynuose, kurie auga bioįvairovei svarbiose pelkėse – Europos Bendrijos svarbos buveinėse. Užtat beveik 300 ha padidės pušynų, kurių plotas šalyje yra didžiausias, panaudojimas.

„Lietuvoje per metus žaliavinei medienai gaminti vidutiniškai atitenka 1 proc. valstybinio miško,o į tą patį mišką miškininkų technika grįžta vidutiniškai po 100 metų“, – į kirtimų santykinį dydį dėmesį atkreipia Danas Augutis.

Lietuvos valstybinių miškų naudojimas pripažįstamas kaip tvarus ir tausojantis, nes medienai paruošti skiriama apie 70 proc. metinio medienos prieaugio ūkiniuose miškuose.