Gegužės 21 d., antradienis | 24

Rengti ir derinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus bus paprasčiau

2023-01-16

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Privačių miškų savininkams sudaromos galimybės šiuos projektus iš karto rengti Miškų kadastro integruotoje informacinėje sistemoje. Taip pat aiškiau išdėstomos nuostatos dėl miškų kirtimų apimties projektavimo, miškų inventorizacijos duomenų naudojimo, informuoja Aplinkos ministerija.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Šiuos pokyčius numato atnaujintos Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės ir Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodika.

Pakeitimai parengti pagal Valstybinės miškų tarnybos ir socialinių partnerių pateiktus pasisiūlymus. Valstybinės miškų tarnybos duomenimis, per metus parengiama nuo 3 iki 3,5 tūkst. privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų ir tik apie 10 proc. iš jų būna su miškų inventorizacijos lauko darbų klaidomis.

Pagal iki šiol galiojusią tvarką prieš patvirtinant kiekvienas projektas būdavo patikrinamas miške. Tai užima neproporcingai daug laiko, prailgina derinimo procedūras bei reikalauja neadekvačių žmogiškųjų išteklių.

Priimtas sprendimas, kad Valstybinė miškų tarnyba pagal nusistatytą rizikos vertinimo metodiką pati atrinks rizikingiausius projektus ir juos tikrins miške. Dėl to didžioji dauguma taip vadinamų mažos rizikos projektų bus suderinami greičiau.

Rengiant vidinės miškotvarkos projektus Miškų kadastro integruotoje informacinėje sistemoje bus galima naudotis specialiu Valstybinės miškų tarnybos siūlomu įrankiu, kuris padeda iškart rengti skaitmeninį miškotvarkos projektą ir leidžia integruoti jo derinimo bei tvirtinimo procedūras.

Siekiant išvengti skirtingų interpretacijų, aiškiau apibrėžtas kirtimo apimties projektavimas, kai miškotvarkos projektas rengiamas didesniam nei 500 ha miško žemės plotui.

Taip pat numatomi papildomi vidinės miškotvarkos projektų keitimo atvejai – dėl įregistruotų naujų saugomų rūšių augaviečių ar radaviečių, kai norima pateikti informaciją, reikalingą kompensacijai už ūkinės veiklos apribojimus apskaičiuoti, taip pat pasikeitus ūkininkavimo ir apsaugos režimui Buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių buveinių plotuose.

Pagal Aplinkos ministerijos informaciją