Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Strateginiame plane miškams numatyta mažiau paramos

LR žemės ūkio ministerija
2021-12-09

Žemės ūkio ministerija miškų savininkams pristatė miškų sektoriaus priemonių finansavimo projektą, numatytą Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 20232027 m. strateginiame plane. Parama naujuoju finansiniu laikotarpiu bus mažesnė, tačiau sumažės ir konkurentų dėl jos.

Miškų sektoriui iš viso siūloma skirti 30,2 mln. Eur, kurie atitektų penkioms priemonėms.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Miško įveisimui ir atkūrimui po gamtinių nelaimių planuojama skirti 7 mln. Eur. Miškų savininkams, įveisusiems mišką, aštuonerius metus turėtų būti mokamos miško priežiūros išmokos – tam numatoma skirti 4,5 mln. Eur. Planuojama, kad tęstiniams (nuo 2004 metų) miškų priežiūros įsipareigojimams reikėtų skirti 6,5 mln. Eur. Ugdantys jaunuolynus miškų savininkai galėtų pasinaudoti 8,5 mln. Eur parama.

Žemės ūkio ministerija ateinančiu finansiniu laikotarpiu numato atgaivinti 2007-2013 metais įgyvendintą priemonę „Bioįvairovės apsauga kertinėse miško buveinėse“. Jai siūloma skirti 3,7 mln. Eur. Miško savininkai kompensacines išmokas galėtų gauti 5 metus.

Į 30,2 mln. Eur paramą galėtų pretenduoti miškų savininkai ir savivaldybės. Urėdija neįtraukiama į galimus paramos gavėjus, tad sutaupytos lėšos būtų nukreiptos miškų savininkams ir savivaldybėms.

Žemės ūkio ministerija laikosi nuomonės, kad paramą NATURA 2000 miškuose esančioms teritorijoms galėtų teikti Aplinkos ministerija.

„Socialiniams partneriams pateikėme pirmines įžvalgas. Stengėmės rasti balansą tarp norų ir bendro finansinio krepšelio. Kadangi jis naujuoju finansiniu laikotarpiu gerokai sumažėjęs, tad miškų sektoriui, kaip ir daugeliui kitų sektorių, lėšų teks mažiau“, – sako žemės ūkio viceministras Donatas Dudutis.

Pasak viceministro, turime galvoti apie galutinį rezultatą – priemonės turi duoti apčiuopiamą ekonominę ir socialinę naudą miškų sektoriui bei visuomenei. Dabar laukiama iš socialinių partnerių racionalių pasiūlymų dėl priemonių turinio tobulinimo.