Balandžio 14 d., sekmadienis | 24

Ūkininkai galės atsodinti žuvusį mišką po kokybės vertinimo

Nacionalinė mokėjimo agentūra
2021-12-30

Š. m. gruodžio pabaigoje ministro įsakymu buvo pakeistos Miško apželdinimo taisyklės, kuriose numatyta galimybė atsodinti žuvusius miško želdinius ar žėlinius po jų kokybės vertinimo.

Paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ gavėjams po želdinių ar žėlinių kokybės neigiamo įvertinimo suteikiama galimybė vieną kartą atsodinti žuvusį mišką. Norintys ištaisyti trūkumus per 60 kalendorinių dienų nuo miško želdinių ir žėlinių kokybės vertinimo dienos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pateikti prašymą dėl sankcijos netaikymo bei miško želdinimo ir žėlinimo projektą.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Žuvę želdiniai ar žėliniai turi būti atsodinti iš nuosavų lėšų per artimiausią miško želdinimo sezoną. Jei, pakeitus projektą, paramos suma sumažėja, anksčiau išmokėtą didesnę paramos dalį paramos gavėjas privalo grąžinti, o už atsodintą miško plotą toliau parama nebus mokama. Po miško atsodinimo vykdomas atsodintų želdinių kokybės vertinimas.