Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Miško atkūrimo procesai: į ką atkreipti dėmesį miško savininkams

LŽŪKT informacija
2022-06-09

© LŽŪKT nuotr.
Kasmet vykstant intensyviems pavasariniams miškų atkūrimo darbams, aplinkosaugininkai primena miškų valdytojams, savininkams ir naudotojams nepamiršti pagrindinių miško atkūrimo reikalavimų bei taisyklių. Atlikti patikrinimai rodo, kad į jas atsižvelgia ne visi.

Pasak aplinkosaugininkų, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai ne tik privalo saugoti miškus nuo neigiamų veiksnių, palaikyti dirvožemio našumą, saugoti biologinę įvairovę, bet ir laiku bei tinkamai atkurti iškirstą mišką. Pareigūnai, tikrindami miškų atkūrimą, atvykę į kirtavietę pirmiausia nustato pagrindinius rodiklius: tikslinių medžių tankį, medelių perspektyvumą, nepageidaujamų rūšių medžių ir krūmų vidutinį aukštį.

Tikslinių medžių rūšių neturi nustelbti kiti medžiai. Miškas laikomas atkurtu, kai želdiniuose ar žėliniuose tolygiai išsidėsčiusių perspektyvių medžių rūšių tankumas atitinka Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Svarbiausi reikalavimai atkuriant mišką

• Kirtavietėse ir želdintinose miško aikštėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus metus po jų atsiradimo.
• Žuvę želdiniai ir žėliniai turi būti atkurti ne vėliau kaip per dvejus metus, atkurtini žuvę medynai – ne vėliau kaip per trejus metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo.
• Neteisėtai iškirstas miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per vienus metus nuo neteisėtų kirtimų fakto nustatymo.
• Miškas laikomas atkurtu tada, kai želdinių ir žėlinių kokybė atitinka Miškų atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus.

Taip pat aplinkosaugininkai įspėja, kad, pažeidus Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus, asmenims gresia baudos nuo 80 iki 120 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 110 iki 150 eurų.

Miškų neatkūrimas per Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nustatytus terminus užtraukia baudą proporcingai už kiekvieną neatkurtą miško hektarą asmenims po 300 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – po 440 eurų.

Naudinga pasikonsultuoti su specialistais

Jei turite klausimų dėl ES paramos miškui įveisti, naudinga pasikonsultuoti su ilgametę patirtį turinčiais LŽŪKT Miškininkystės paslaugų biuro specialistais. Jie patars, kokius darbus reikia atlikti, kokius dokumentus pasiruošti, kad būtų galima gauti leidimą vykdyti veiklą, įvertins galimybę gauti paramą, konsultuos, parengs miško želdinimo ir žėlimo projektus ar kitus reikiamus dokumentus, pateiks paraišką, atsakys į pateiktas užklausas, konsultuos projekto įgyvendinimo klausimais, padės nepasiklysti tarp įsipareigojimų ir reikalavimų.
LŽŪKT
Miškininkystės paslaugų biuro specialistai teikia paslaugas ir konsultuoja visus privačių miškų savininkus ar kitus asmenis, suinteresuotus miškų ūkio plėtra. Dirbkite su meile ir Jūsų miškas vėl žaliuos!

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

#3. Turiu miško. Ką su juo daryti?
Miškas reikalauja priežiūros, o darni ir atsakinga miškininkystė – žinių bei patirties

Pagal Aplinkos ministerijos, LŽŪKT informaciją