Liepos 14 d., sekmadienis | 24

Miško savininkų nuotoliniai mokymai: miško ugdomieji kirtimai

Lietuvos sąlygomis per visą miško auginimo laikotarpį užauga vidutiniškai 600–700 m3 /ha stiebų medienos. Iki brandos amžiaus medyne dažniausiai sukaupiama pusė (40–70 proc.) visos išaugintos medienos. Kita pusė gali būti sunaudota tarpiniais kirtimais arba sunykti, savaime besiretinant medynui. Ugdymo kirtimai – viena iš miško ūkio priemonių vertingiems, produktyviems ir atspariems medynams užauginti. Kaip ir kada vykdyti ugdomuosius kirtimus sužinojo nuotolinių mokymų dalyviai, kurie klausėsi antrosios Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos lektoriaus Evaldo Survilos paskaitos. Mokymų „Miško ugdomieji kirtimai“ medžiagą galite peržiūrėti www.agroakademija.lt/miškininkystė.
Atsižvelgiant į tai, kad šiandien miško savininkams reikia nemažai žinoti apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir praktines aktualijas, kad jie galėtų tinkamai vykdyti miško ūkio darbus, pasinaudoti Europos Sąjungos parama, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija antrus metus inicijuoja nemokamą projektą „Miško savininkų internetiniai nuotoliniai mokymai / seminarai“.
Projektą vykdo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija kartu su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.
© www.lzukt.lt ir www.agroakademija.lt, 2017 m. lapkritis