Birželio 21 d., penktadienis | 24

Miškų savininkai skatinami pavyzdingai tvarkytis miško valdas

Lietuvos miško savininkų asociacija
2016-07-05

Visų nuosavybės formų miškai turi būtų tvarkomi pagal vienodus darnaus miškų ūkio principus. Aplinkos ministerija kartu su Lietuvos miško savininkų asociacija, siekdamos privačių miškų savininkus paskatinti ūkininkauti savo miško valdose ir pasidalinti pasiektais ūkinės veiklos rezultatais, kviečia dalyvauti kasmet organizuojamame konkurse „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Dalyvauti konkurse išties verta, nes tai puiki galimybė ne tik parodyti savo miško valdoje įgyvendintus ūkininkavimo tikslus, bet ir iš vertinimo komisijos narių gauti naudingų praktinių patarimų ir naujų idėjų tolimesnei miškų ūkio veiklai. Nuo 2003 metų LMSA inicijuojamas konkursas – laukiamas ir vertinimas privačių miškų savininkų.

Konkurso metu bus išrinktos 3 pavyzdingiausiai tvarkomos privačios miško valdos Lietuvoje ir paskatinti 5 miško savininkai už tokias miškininkystės iniciatyvas:

  1. Už pavyzdingai atliktus miško ugdymo kirtimus.
  2. Už savanorišką pagrindinių neplynųjų miško kirtimų vykdymą vietoj galimų pagrindinių plynųjų miško kirtimų.
  3. Už pavyzdingą miško atkūrimą, miško apsaugą ir priežiūrą.
  4. Už pavyzdingą miško infrastruktūros įrengimą (rekreacinės zonos, kelių, pralaidų, melioracijos griovių įrengimą).
  5. Už racionalų miško kirtimo atliekų panaudojimą biokurui.

Miško valdos vertinamos kompleksiškai – dėmesys skiriamas ne tik miškų sanitarinei būklei, vykdytiems ugdomiesiems ir pagrindiniams miško kirtimams, bet ir miško atkūrimo priemonių įgyvendinimui, miško infrastruktūros būklei ir kt. Miško valdos vertinamos vadovaujantis konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda“ nuostatais, patvirtintais aplinkos ministro 2008 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-387 „Dėl konkurso Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda nuostatų patvirtinimo“.

Konkurse gali dalyvauti visi privačių miškų savininkai fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys miško valdą, kurią tvarko ne trumpiau kaip penkis metus pagal nustatyta tvarka parengtą vidinės miškotvarkos projektą, ir per šį laikotarpį savo miško valdoje, laikantis teisės aktų reikalavimų, vykdė miško ugdymo ar atkūrimo priemones. Konkurse negali dalyvauti privačių miškų savininkai, per paskutinius metus gavę administracinių nuobaudų už miško tvarkymo reikalavimų pažeidimus.
Konkurso nugalėtojai bus paskelbti rugsėjo mėnesį ir apdovanoti vertingais Aplinkos ministerijos įsteigtais prizais.

Konkursą organizuoja – dalyvių paraiškas renka ir miško valdų vertinimu rūpinasi – Lietuvos miško savininkų asociacija. Kviečiame visus privačių miškų savininkus registruotis dalyvauti konkurse elektroniniu paštu [email protected], arba tel.: (8 5) 276 7590, 8 614 53376, 8 686 07496 nuo dabar iki pat rugpjūčio 22 d. Valdų apžiūros vyks 2016 m. liepos 15–rugpjūčio 31 d. Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti interneto svetainėje www.lietuvosmiskai.lt.