Birželio 21 d., penktadienis | 24

Mokestinis patikrinimas: kuo jis svarbus?

Modesta Ališauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šiaulių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė
2023-05-18

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Mokestinės prievolės įvykdymo patikrinimas yra svarbus procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai laikytųsi teisės aktų reikalavimų ir sumokėtų visus jiems priskirtus mokesčius. Tai yra būtina, kad būtų užtikrinta valstybės finansinės stabilumo ir viešųjų paslaugų teikimo tvarumas. Šią procedūrą atlieka Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) siekdama įsitikinti, ar asmuo, įmonė teisingai moka mokesčius ir laikosi mokesčių teisės aktų reikalavimų.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Mokestinės prievolės yra teisinis reikalavimas mokėti mokesčius, nustatytus valstybės ar kitų institucijų, pvz., savivaldybių, tarptautinių organizacijų. Mokestinės prievolės įvykdymas yra svarbus visuomenės ir valstybės gerovei, nes mokesčiai yra viena iš pagrindinių valstybės finansavimo priemonių, kurių reikia, kad būtų finansuojamos viešosios paslaugos, socialinės išmokos, infrastruktūra ir kt.

Mokestinės prievolės įvykdymo patikrinimą atlieka VMI arba kitos atitinkamos institucijos. Toks patikrinimas gali būti atliekamas planuotai arba nepalankių aplinkybių atveju. Patikrinimo metu yra tikrinamas mokesčių mokėtojų turimas dokumentų ir finansinių ataskaitų atitikimas teisės aktų reikalavimams, mokesčių mokėjimų tikslumas ir teisėtumas.

VMI gali patikrinti įmonę ar asmenį dėl mokesčių prievolių vykdymo daugeliu skirtingų būdų, pavyzdžiui, atlikdama mokesčių:

  • auditą – išsamų mokesčių deklaracijų ir kitų finansinių dokumentų peržiūrėjimą;
  • patikrą – tai yra tikrinimas, ar mokesčių deklaracijos ir kiti finansiniai dokumentai yra teisingi ir atitinka mokesčių teisės aktus;
  • tyrimą – išsamesnį tyrimą, kuris dažniausiai atliekamas, kai yra susijęs su rimtomis mokesčių nusikalstamomis veikomis ar sukčiavimu.

Mokestinės prievolės įvykdymas apima skirtingas veiklas, pvz., mokesčių deklaravimą, mokesčių sumokėjimą, apskaitą ir dokumentų pildymą. Mokesčių mokėtojai turi laikytis nustatytų terminų ir taisyklių, kad išvengtų baudų ir sankcijų.

Taip pat mokestinės prievolės įvykdymas apima skirtingus veiksmus. Pirma, reikia teisingai ir laiku deklaruoti savo pajamas ar kitus mokesčių objektus, pvz., nekilnojamąjį turtą arba transporto priemonę. Antra, reikia teisingai apskaičiuoti savo mokesčius ir sumokėti juos per nustatytą terminą. Trečia, reikia laikytis visų kitų mokesčių teisės aktų ir taisyklių, pvz., skambinti mokesčių administracijai, kai reikia papildomos informacijos.

Mokestinės prievolės neįvykdymas gali turėti rimtų pasekmių. Pavyzdžiui, valstybė gali taikyti baudas ar net atimti teisę naudotis tam tikromis viešosiomis paslaugomis. Be to, ilgainiui mokesčių skolos kaupiasi, o tai gali sukelti finansinių sunkumų ir netgi bankrotą. Todėl svarbu laikytis savo mokestinių prievolių ir reguliariai jas atnaujinti, kad išvengtumėte šių nemalonių padarinių.

Mokestinės prievolės įvykdymas yra svarbus aspektas, kuris leidžia išvengti baudų ir kitų teisinių problemų su mokesčių institucijomis.

Pagrindinės mokesčių įvykdymo prievolės apima teisingą mokesčių deklaravimą, reikiamų mokesčių sumų mokėjimą laiku ir teisingą mokesčių ataskaitų pateikimą. Mokesčių institucijos dažnai siunčia priminimus ir perspėjimus, jei mokesčių mokėjimas vėluoja arba deklaracija yra neteisinga, tačiau geriausiai būtų laikytis mokesčių terminų ir nurodymų.