Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Molingas dirvožemis – nemenkas rūpestis

Lietuvos dirvožemininkų draugija* kasmet, nuo 2005 metų, organizuoja mokslines praktines ekspedicijos po Lietuvą. Šį kartą spalio pabaigoje vykusioje ekspedicijoje buvo vertinami Šiaurės rytų Lietuvos žemumų dirvožemio dangos ypatumai.

Kodėl ūkininkas turi pažinti savo ūkio dirvožemius ir kokius sprendimus, atsižvelgiant į esamą dirvožemį, reikėtų priimti, konsultuoja mokslininkai doc. dr. Jonas Volungevičius ir doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius.

*Lietuvos dirvožemininkų draugija – savanoriška dirvotyros ir agrochemijos srityje dirbančių piliečių visuomeninė organizacija. Įsteigta dar 1958 m. 1990 m. perorganizuota į Lietuvos dirvožemininkų draugiją, 2005 m. įregistruota prie Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus, yra Tarptautinės ir Europos dirvožemininkų sąjungų asocijuotoji narė. Ji jungia 50–100 narių iš šalies universitetų, mokslo institutų, valstybinės žemėtvarkos tarnybos. Jai vadovauja keleriems metams renkama valdyba.

Draugija padeda Lietuvos dirvožemininkams keistis moksline informacija, koordinuoja jų tyrimus, organizuoja mokslines konferencijas ir pasitarimus, mokslines ekspedicijas, teikia konsultacijas, palaiko ryšius su užsienio dirvožemininkų draugijomis ir sąjungomis.

Daugiau apie draugijos veiklą paskaitykite čia.

© www.lzukt.lt, www.agroakademija.lt, 2019 m. lapkritis