Gegužės 30 d., ketvirtadienis | 24

Morkoms, svogūnams ir kopūstams tebeaktuali apsauga nuo ligų

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas
2023-07-19

Stebėjimo metu svogūnai buvo 19–41 BBCH tarpsnio, morkos – 19–40 BBCH tarpsnio, o kopūstai – 20–41 BBCH tarpsnio. Reikia stebėti, ar jų neužpuolė ligos.

Morkoms, kopūstams ir svogūnams išlieka aktuali apsauga nuo ligų. Reiktų atkreipti dėmesį į meteorologines sąlygas, įvertinti, ar jos palankios ligoms plisti. Siekiant kontroliuoti ligas, reikalingas nuolatinis monitoringas.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Naudojant fungicidus, svarbu atkreipti dėmesį į registruotų pesticidų sąrašą ir didžiausią apdorojimų skaičių per augalų vegetacijos sezoną.

iMETOS® ligų prognozavimo modelių duomenimis, Pasvalio r. sąlygos svogūnų kekeriniam puviniui plisti siekia 68 %. Tuo metu modelis rodo, kad morkų atlernariozei sąlygos palankios 82 %.

Panevėžio r. sąlygos morkų alternariozės infekcijai plisti yra 50 %, o svogūnų kekeriniam puviniui itin palankios ir siekia 100 %.

Kėdainių r. svogūnų kekeriniam puviniui sąlygos nėra itin palankios, siekia tik 15 %, o morkų alternariozės infekcijai plisti – 42 %.

Širvintų r. sąlygos svogūnų kekeriniam puviniui siekia 36 %, o morkų atlernariozei – 84 %.

Šakių r. sąlygos svogūnų kekeriniam puviniui plisti siekia tik 7 %, morkų alternariozės infekcijai plisti siekia 39 %.

Kauno r. sąlygos morkų alternariozei siekia 100 %, o svogūnų kekeriniam puviniui – 51%.

Morkų apsauga


Morkų alternariozė

Šiuo morkų tarpsniu plintant alternariozei (sukėlėjai Alternaria dauci, A. radicina) palankioms sąlygoms, reiktų naudoti fungicidus. Fungicidą Azoksistrobiną 250 g/l (1,0 l/ha) galima naudoti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki visiško išsivystymo (BBCH 16–49). Juo purkšti ne daugiau kaip 1 kartą per vegetaciją.

Nuo alternariozės ir tikrosios miltligės (Erysiphe heraclei) fungicidą Difenokonazolą 250 g/l (0,5 l/ha) naudoti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius, nuo derlingųjų vegetatyvinių augalų dalių vystymosi (šakniavaisio didėjimo) iki visiškos brandos (viso augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo) BBCH 40–89. Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą per vegetaciją.

Alternariozės, miltligės ir iš dalies sklerotinio puvinio fungicidąBoskalidą + piraklostrobiną 267 + 67 g/kg (0,75–1,0 kg/ha) purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmus ligų požymiu. Purškiama šaknims esant didesnėms nei 0,5 cm skersmens iki pilno išsivysto ir pasiekus būdingą 3 formą ir dydį (BBCH 41–49). Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus per vegetaciją.

Gūžinių kopūstų apsauga

Šiuo tarpsniu apsaugoti nuo gūžinių kopūstų alternariozės esant poreikiui naudokite fungicidą Azoksistrobina 250 g/l (0,8–1,0 l/ha). Tik ne daugiau kaip 1 kartą per vegetaciją. Purkšti pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams, nuo 6-ojo lapo iki pasiekiamas būdingos gūžės (žiedyno) dydis (BBCH 16–49).


Kopūstų alternariozė

Fungicidą Difenokonazolą 250 g/l (0,5 l/ha) naudoti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius ligos požymius, nuo vegetatyvinių augalų dalių vystymosi (gūžės) iki visiškos brandos (augalo sėklos būdingos spalvos ir kietumo) BBCH 40–89. Purkšti ne daugiau kaip 1 kartą per vegetaciją.

Nuo gūžinių kopūstų netikrosios miltligės fungicidąPropamokarbas + fluopikolidas 625 + 62,5 g/l (1,6 l/ha) naudoti profilaktiškai kas 10–14 dienų. Purkšti ne daugiau kaip 3 kartus per vegetaciją.

Nuo alternariozės, baltųjų rūdžių fungicidą Boskalidas + piraklostrobinas 267 + 67 g/kg (1,0 kg/ha) naudotiprofilaktiškai arba tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Kopūstai purškiami, kol jauni lapai dar neišsiskleidę iki susiformuoja būdingas gūžės dydis ir forma (BBCH 41–49). Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus per vegetaciją.

Svogūnų apsauga

Šiuo svogūnų tarpsniu apsaugai naudoti fungicidus nuo netikrosios miltligėsAzoksistrobinas 250 g/l (1,0 l/ha 1 kartą per vegetaciją BBCH 14–49), Dimetomorfas + piraklostrobinas 72 + 40 (2,0–2,5 l/ha 3 kartai per vegetaciją BBCH 13–49), Fluazinamas 500 g/l (0,4 l/ha 3 kartai per vegetaciją BBCH 15–48) ar Propamokarbas + fluopikolidas 625 + 62,5 g/l (1,6 l/ha 3 kartai per vegetaciją BBCH 41–47).

Fungicidas nuo lapų dėmėtligės: fluazinamas 500 g/l (0,4 l/ha 3 kartai per vegetaciją BBCH 15–48).


Plinta svogūnų miltligė

Nuo puviniųBoskalidas + piraklostrobinas 267+67 g/kg(1,5 kg/ha). Naudotiprofilaktiškai arba tik pasirodžius pirmiesiems ligos požymiams. Purkšti ne daugiau kaip 2 kartus per vegetaciją.

Nuo kekerinio puvinio tinka kalio hidrokarbonatas 994,9 g/kg (5,0 kg/ha). Purkšti profilaktiškai arba pastebėjus pirmuosius infekcijos požymius. Naudoti jaunų augalų plotuose ir derančiuose laukuose po derliaus nuėmimo. Didžiausias purškimų skaičius – 6. Intervalai tarp purškimų turi būti 3–7 dienos.

Registruotų pesticidų sąrašas kinta, todėl VATŽŪM tinklalapyje (Augalų apsaugos produktų registravimas - Vatzum.lt) ir VATIS (VATIS (vatzum.lt) informacinėje sistemoje galima rasti registruotus AAP pagal apdorojamus augalus, veikliąją medžiagą arba produkto pavadinimą ir AAP registracijos galiojimo pabaigą. Būtina pasitikrinti, kokie pesticidai tuo metu yra sąraše ir kuriuos leidžiama naudoti Lietuvoje. Informacinėje sistemoje IKMIS https://www.ikmis.lt/ taip pat pateiktos visų registruotų AAP etiketės.

Parengė dr. Neringa Rasiukevičiūtė

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas