Liepos 18 d., ketvirtadienis | 24

Naudojate gręžinį komercinėje-ūkinėje veikloje? Tai turite žinoti

LŽŪKT informacija
2022-08-11

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., LŽŪKT

Žemės ūkio gamyboje labai svarbus vanduo. Galime džiaugtis, kas turime gausius gėlo požeminio vandens išteklius, išgaunamus gręžiniais. Vandens kokybė yra indikatorius nustatyti, ar žemės ūkis neteršia aplinkos, todėl jį išsityrus, galima žymiai prisidėti prie aplinkos tausojimo, patikrinti geriamojo vandens sudėtį. Dar vienas žingsnis siekiant užtikrinti gerą vandens kokybę, saugumą ir nepertraukiamą tiekimą – net ir seniau įrengtus gręžinius įteisinti ir naudoti pagal galiojančius reikalavimus. Kokie pagrindiniai požeminio vandens gręžinio įteisinimo žingsniai?

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Kaip teigiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje, Žemės gelmių registre (ŽGR) įregistruota net 3,1 tūkst. gręžinių, kurie per parą išsiurbia 0,4 mln. kubinių metrų. Dalį jų valdo akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, investicinės bendrovės, viešosios įstaigos, bendrijos, bendruomenės. Jeigu šie subjektai vykdo ūkinę-komercinę veiklą (jiems reikalinga licencija) ir vandens ištekliais apsirūpina iš požeminio vandens gręžinio, kuris nėra registruotas ŽGR, jų vadovai turi pasirūpinti gręžinių įteisinimu iki 2025 m., kol galioja Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas. Vėliau tokios galimybės nebus.

Pagrindiniai požeminio vandens gręžinio įteisinimo žingsniai:

Gręžinio valdytojas teikia paraišką dėl pritarimo naudoti požeminio vandens gręžinį savivaldybei, kurios teritorijoje yra minėtas gręžinys.

Per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi į savivaldybės vykdomąją instituciją gręžinio valdytojas turi sumokėti vienkartinę gręžinio įteisinimo įmoką. Kai vykdant ūkinę-komercinę veikląpožeminio vandens išteklių išgavimas neviršija 10 kubinių metrų vandens per parą, sumokama vienkartinė 50 eurų gręžinio įteisinimo įmoka. Ją reikia pervesti į VMI sąskaitą, pasirenkant tos savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama įteisinti gręžinį, kodą.

Jei, skaičiuojant metinį vidurkį, per parą išgaunamas kiekis didesnis nei 10 kubinių metrų per parą gėlo požeminio vandens, į VMI sąskaitą mokamos vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos dydis, kuris priklauso nuo planuojamo išgauti išteklių kiekio ir yra nuo 500 iki 5 tūkst. eurų.

Gavę savivaldybės administracijos pritarimą naudoti gręžinį, kreipiasi į įmonę, turinčią Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą tirti žemės gelmes, atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą. Pasirinkta įmonė atlieka darbus, reikalingus gręžiniui įteisinti ir pateikia visus dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai, kuri įregistravusi gręžinį Žemės gelmių registre įmonei nemokamai išduoda gręžinio pasą, o įmonė jį perduoda užsakovui.

Žemės gelmių įstatymas numato, kad tuo atveju, kai išteklių išgavimui reikalingas leidimas naudoti požeminio vandens išteklius arba požeminio vandens išgaunama 10 kubinių metrų ir daugiau, požeminio vandens išgavimo vietoje turi būti įrengti apskaitos prietaisai.

Po to, kai vandenvietės valdytojas įsiteisina gręžinį Žemės gelmių registre ir gauna Gręžinio pasą, atsiranda prievolė turėti leidimą naudoti požeminio vandens išteklius. Leidimus išduoda Lietuvos geologijos tarnyba. Daugiau informacijos apie leidimų naudoti požeminio vandens išteklius išdavimo tvarką rasite čia.

Nežinant, kilus abejonių, ar turimas gręžinys įregistruotas Žemės gelmių registre, galima pasitikrinti Lietuvos geologijos tarnybos tinklalapyje, rubrikoje El. paslaugos, nuorodoje Gręžinių žemėlapis, ar Gręžinių sąraše.

Skaičiuojantiems pinigus – vandens tyrimai

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., LŽŪKT

Esate tikri, kad geriate ar naudojate kokybišką vandenį? Turbūt ir patys žinote, kad vėjais paleidžiate labai daug pinigų, galbūt rizikuojate savo sveikata. Gerai tai, kad gamtinius paviršinius ir gruntinius vandenis bei nuotekas, šulinio ir laistymo vandenį (trąšų tirpalus) visus metus galite išsitirti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorijoje, įsikūrusioje Akademijoje (Kėdainių r.).

Nors joje sumontuota moderniausia įranga, bet paslaugos Lietuvoje yra bene pigiausios. Jomis gali naudotis ūkininkai, daržininkai, sodininkai, vandens naudotojai bei tiekėjai, taip pat ir mokslo institucijos. Ėminius galima pristatyti ir pasinaudojant kurjerių paslaugomis, o tyrimų duomenis gausite tiesiai į savo el. paštą – paprasta, greita ir neišeinant iš namų.

Turite klausimų dėl tyrimų? Kreipkitės. Svarbiausius savo, ūkio ir aplinkos gerovę liečiančius sprendimus priimkite remdamiesi faktais, o ne nuojauta!

Pagal Aplinkos ministerijos ir LŽŪKT informaciją