Birželio 21 d., penktadienis | 24

Ne tik pirmieji darbo metai rizikingi

LŽŪKT informacija
2021-09-23

LŽŪKT nuotr.

Valstybinės darbo inspekcijos teigimu, ketvirtadalis mirtinas traumas darbe patiriančių darbuotojų – dirbantys pirmus metus naujoje darbo vietoje. Dažniausiai tokie darbuotojai sunkiai ar mirtinai nukenčia statybos, apdirbamosios gamybos, transporto, žemės ūkio sektorių įmonėse.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Nereta priežastis – kontraktinis ar terminuotas statybos darbų pobūdis. Kituose sektoriuose – padidintas krūvis ir trumpesni terminai užduotims atlikti, viršvalandžiai. Pasak VDI specialistų, kai darbininkui mokama nuo pasiektų rezultatų, natūralu, kad jis stengiasi daugiau uždirbti. O taupant laiką ir jėgas didesniam rezultatui pasiekti, pradedama nepaisyti saugos reikalavimų. Ypač jei taip elgiantis kurį laiko nieko neatsitinka, tuo pradedama piktnaudžiauti ir toliau rizikuojama. Be to, pavargę darbuotojai ne visuomet tinkamai įvertina galimus pavojus ar grėsmes saugiam darbui.

Pirmasis mėnuo sudėtingiausias

Pirmus metus dirbantys darbuotojai mirtinas ir sunkias traumas dažnai patiria per pirmą darbo mėnesį. Nors pastarųjų kelerių metų duomenimis, pradedančių darbuotojų žūčių darbe mažėja, darbuotojai, kurie dirba įmonėje pirmus metus, yra didžiausios rizikos nelaimingam atsitikimui darbe įvykti grupė. Tai nebūtinai vien jauni žmonės. Tai ir vyresni, jau turintys darbo stažą darbuotojai, tačiau pakeitę specialybę ar profesiją, ar pradėję dirbti naujoje darbo vietoje.

Netinkama kvalifikacija ar profesinis pasirengimas

Atsitikus nelaimei darbe dažnai paaiškėja, kad daugumos profesinis pasirengimas ir kvalifikacija nebuvo tokie, kokių reikėjo atliekamam darbui. Atsižvelgiant į tai, darbdaviams reikėtų atsakingiau organizuoti darbus, daugiau dėmesio skirti darbuotojų mokymui, aiškiai informuoti apie visus galimus pavojus darbe bei būdus nelaimėms išvengti, praktiškai įsitikinti, jog jie gali saugiai vykdyti pavestus darbus.

Nelaimingų atsitikimų tyrimų analizė rodo, jog dalis darbdavių įmonėse, kuriose įvyko nelaimės, tinkamai nesirūpino darbuotojų priežiūra ir kontrole, neorganizavo mokymų, neteikė išsamesnių instrukcijų darbuotojams, kaip saugiai atlikti darbus, nevertino profesinės rizikos.

Padėti pasirengę LŽŪKT specialistai

Atsižvelgiant į VDI parengtą informaciją, padėti darbdaviui įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus pasirengę Konsultavimo tarnybos darbų saugos specialistai. Atvykę į ūkį ar įmonę, jie įvertins situaciją ir patars, ką reikėtų padaryti, kad ūkis ar įmonė atitiktų visus darbų saugos reikalavimus.

Specialistai parengs privalomus vidinius norminius dokumentus (instrukcijas, įsakymus, pareiginius nuostatus ir kt.), instruktuos darbuotojus, dalyvaus nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir suteiks konsultacijų visais rūpimais darbų saugos klausimais. Taip pat specialistai atlieka tęstinę ūkio ar įmonės priežiūrą. Reikia pagalbos? Kviečiame kreiptis.

Parengta pagal VDI, LŽŪKT informaciją