Birželio 21 d., penktadienis | 24

Nuo gegužės 2 d. galima teikti paraiškas, o pildyti – jau dabar

2024-04-16

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Nuo gegužės 2 d. žemdirbiai kviečiami deklaruoti žemės ūkio naudmenas, pasėlius ir kitus plotus bei gyvulius, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus ar atvykus į savivaldybės, kurioje registruota žemės ūkio valda, seniūnijas. Svarbu, jog nuo balandžio 15 d. ūkininkai PPIS jau gali elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas ir pradėti pildyti paraiškas.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Šiais metais deklaruoti žemdirbiai galės nuo gegužės 2 d. iki birželio 21 d. Pavėluotai paraiškos priimamos 10 kalendorinių dienų, t. y. iki birželio 22 d. iki liepos 1 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc.

Atkreipiame dėmesį, jog ūkininkai jau nuo balandžio 15 d. PPIS elektroniniu būdu gali įbraižyti deklaruojamų laukų ribas ir pradėti pildyti paraiškas, tačiau jas bus galima patvirtinti nuo gegužės 2 d.

Tiesioginę išmoką gali sudaryti bazinė tiesioginė išmoka, išmoka jaunajam ūkininkui, papildoma perskirstomoji pajamų paramos išmoka, susietoji parama už plotą arba ūkinius gyvūnus bei klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos (ekologinės sistemos) išmoka.

Pareiškėjams parama skiriama ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) kaimo plėtros intervencines priemones bei tęstines Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones.

Su SP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ reikalavimais galite susipažinti čia, su SP priemonės „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ taisyklėmis – čia, o apie KPP priemonės įsipareigojimus galite skaityti čia. Susipažinti su ekologinių sistemų reikalavimais galite šiame straipsnyje.

Taip pat ūkininkai turi deklaruoti įveistus miško ar apželdintus miško plotus, įgyvendindami KPP priemonę „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“.

Kviečiame pareiškėjus pasirinkti informavimo būdą el. paštu ar SMS žinute, kad operatyviau pasiektų aktuali informacija. Tais atvejais, kai pareiškėjas negalės patvirtinti el. pašto teikdamas paraišką savivaldybėje ar seniūnijoje, jis tai galės padaryti vėliau, kai paraiška bus patvirtinta. Prisijungęs prie PPIS per Elektroninius valdžios vartus, pareiškėjas galės savarankiškai pakeisti informavimo būdą.

Atkreipiame dėmesį, kad deklaravimo metu bus prieinami NMA įsigyti „Sentinel“ 1 metro mastelio visos Lietuvos vaizdai, kurie padės ūkininkams tiksliau įbraižyti deklaruojamus laukus ir išvengti sankcijų už neteisingą deklaravimą bei netikslų laukų įbraižymą.

NMA informacija