Kovo 01 d., penktadienis | 24

NŽT: išsamiau reglamentuoti sutikimų pirkti žemę pateikimo terminai

2022-09-28

© Agroakademija.lt nuotr.
Įsigaliojo pažymų dėl parduodamos privačios miškų ūkio ir žemės ūkio paskirties žemės išdavimo tvarkos aprašų pakeitimai, kuriuose, atsižvelgiant į asmenų, parduodančių privačią žemę, nusiskundimus, išsamiau reglamentuoti terminai, per kuriuos asmenys, pageidaujantys pirkti privačią žemę pirmumo teise, turi pateikti sutikimus pirkti parduodamą žemės sklypą, informuoja Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT).

Iki šiol galiojusiuose tvarkos aprašuose nebuvo aiškiai nustatyti terminai, per kuriuos su parduodamu žemės sklypu besiribojančių žemės sklypų savininkai bei parduodamo žemės sklypo naudotojai (nuomos ar panaudos teise), pageidaudami įsigyti privačią žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemę, turi pateikti tokius sutikimus. Dėl to užtrukdavo pažymų išdavimas sklypų pardavėjams.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

NŽT pakeitė aprašų nuostatas ir nustatė, kad 15 darbo dienų terminas, per kurį besiribojančių žemės sklypų savininkai ir parduodamų žemės sklypų naudotojai turi pateikti sutikimus pirkti parduodamą žemės sklypą, pradedamas skaičiuoti praėjus 3 darbo dienoms nuo asmeniui AB Lietuvos pašto pristatyto pranešimo apie adresato vardu gautą siuntą.

Asmenys, gavę pranešimus apie parduodamus besiribojančius / nuomojamus žemės sklypus ir pageidaujantys juos pirkti, raginami ilgai nelaukiant kreiptis į NŽT teritorinius skyrius pagal žemės sklypų buvimo vietą arba savo sutikimus teikti elektroninėmis priemonėmis. Tuo atveju, jei bus praleistas sutikimo pateikimo terminas, NŽT teritorinis padalinys išduos pažymą žemės sklypo pardavėjui, o asmuo, laiku nepateikęs sutikimo, neteks teisės įsigyti besiribojančio ar nuomojamo žemės sklypo pirmumo teise.

Reaguodama į pranešimus dėl žemės sklypus pageidaujančių pirkti asmenų piktnaudžiavimo, kai išreiškę valią įsigyti parduodamą žemės sklypą asmenys neatvyksta pas notarą sudaryti sandorio, NŽT patvirtino naują pažymos dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimo pirmumo teisę turinčiam jį pirkti asmeniui formą.

Šioje formoje turės būti surašyti visi asmenys, pageidaujantys pasinaudoti pirmumo teise įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą eilę. Tokiu būdu, kai parduodamą žemės sklypą pirmumo teise pageidaus įsigyti kelių eilių pirmumo teisę turintys asmenys ir kai aukštesnės eilės pirmumo teisę turintis asmuo atsisakys pirkti parduodamą žemės sklypą, teisę jį pirkti įgis šioje pažymoje nurodytas paskesnės eilės pirmumo teisę turintis asmuo. Jeigu paskesnėje eilėje bus keli vienodą pirmumo teisės turintys asmenys, žemės sklypo savininkas pats nuspręs, kuriam paskesnės eilės vienodą pirmumo teisę turinčiam asmeniui pranešime pasiūlytomis sąlygomis parduoti žemės sklypą.

Pagal NŽT informaciją