Birželio 20 d., ketvirtadienis | 24

Padaugėjo nelaimingų atsitikimų: kur ir kodėl?

LŽŪKT informacija
2021-11-18

©LŽŪKT nuotr.

Kokia šių metų statistika?

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

VDI informuoja, kadper 2021 m. III ketvirčius buvo gauti 37 pranešimai (išankstiniais duomenimis) apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė (6 iš jų sąlygojo kelių eismo saugos taisyklių, kurių kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimo funkcijos nėra priskirtinos VDI kompetencijai, pažeidimai), ir 97 pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. 2020 m. per tokį pat laikotarpį buvo gauti 29 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė, ir 96 pranešimai apie įvykius darbe, dėl kurių buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai - tai yra mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius 2021 m. lyginant su 2020 m. padidėjo 8 atvejais (arba 28 proc.), o sunkių – padidėjo 1 atveju (arba 1 proc.). Mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe dažnumo koeficiento (nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus, tenkančio 100 000 darbuotojų), įvertis per 2021 m. III ketvirčius buvo 2,8, o sunkių nelaimingų atsitikimų darbe – 7,4. Šio rodiklio įverčiai 2020 m. per III ketvirčius buvo atitinkamai 2,3 ir 7,5.
Pagal minėtus pranešimus šiais metais ištirti 16 mirtinų ir 59 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.

Mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – EVR)

Per 2021 m. III ketvirčius daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (išankstiniais duomenimis) įvyko:

  • statybos (7 mirtini nelaimingi atsitikimai ir 23 sunkūs),
  • apdirbamosios gamybos (7 mirtini ir 18 sunkių),
  • transporto ir saugojimo (7 mirtini, iš jų 5 darbuotojai žuvo eismo įvykių metu, ir 13 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, iš jų 3 sunkiai sužaloti eismo įvykių metu),
  • žemės ūkio (6 mirtini ir 8 sunkūs),
  • didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių remonto (3 mirtini (iš jų (1 – eismo) ir 7 sunkūs) EVR įmonėse.

Taip pat po keletą skaudžių nelaimų darbe įvyko miškininkystės (2 mirtini ir 3 sunkūs), administracinės ir aptarnavimo veiklos (1 mirtinas ir 7 sunkūs), kasybos (1 mirtinas, 1 sunkus), vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (4 sunkūs) EVR įmonėse. Dar 1 mirtinas ir 2 sunkūs - profesinės, mokslinės ir techninės veiklos, bei 1 mirtinas ir 2 sunkūs (iš jų -1 eismo įvykis) viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo veikloje.

Palyginimas su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu

Palyginti su 2020 m., mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius padidėjo apdirbamosios gamybos (nuo 3 iki 7 atvejų), statybos (nuo 5 iki 7), žemės ūkio (nuo 2 iki 6 atvejų), didmeninės ir mažmeninės prekybos (nuo 2 iki 3 atvejų) EVR įmonėse. Išliko toks pat skaičius transporto ir saugojimo (po 7 atvejus) bei kasybos (po 1) EVR įmonėse.
Sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičius padidėjo statybos (nuo 19 iki 23 atvejo) apdirbamosios gamybos (nuo 12 iki 18), administracinės ir aptarnavimo veiklos (nuo 4 iki 7), žemės ūkio (nuo 3 iki 8) EVR įmonėse. Sumažėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos (nuo 16 iki 7 atvejų), transporto ir saugojimo (nuo 21 iki 13 atvejų) EVR įmonėse, taip pat vandens tiekimo, nuotekų valymo įmonėse (nuo 6 iki 4 atvejų), nekilnojamojo turto operacijų (nuo 5 iki 0 atvejų), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos (nuo 2 iki 0) EVR įmonėse. Miškininkystėje išliko toks pat - po 3 sunkius nelaimingus atsitikimus.

Kur ir kodėl?

Be eismo įvykių, kurių metu 6 darbuotojai (arba 16 proc.) žuvo ir 6 buvo sunkiai sužaloti. (2020 m. eismo įvykių metu tuo laikotarpiu žuvo 4 darbuotojai, 12 – sužaloti), per 2021 m. I–III ketv. pavojingiausi nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti buvo statybos darbai – juos atliekant įvyko 6 mirtini ir 18 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, taip pat techninių priemonių, mechanizmų, darbo įrenginių aptarnavimo darbai – 4 mirtini ir 9 sunkūs; žemės ūkio darbai - 3 mirtini ir 2 sunkūs; miškų kirtimo darbai - 3 mirtini ir 2 sunkūs; medienos apdorojimo darbai – 1 mirtinas ir 5 sunkūs. Atliekant sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo darbus žuvo 3 darbuotojai bei 21 darbuotojas patyrė sunkias traumas, vykdant kitus darbus žuvo 5 darbuotojai ir 13 buvo sužaloti.
Kaip ir 2020 m., daugiausiai mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko darbuotojams nukritus iš aukščio – žuvo 7 darbuotojai ir buvo sunkiai pakenkta 34 darbuotojų sveikatai. Pastebima, kad iš aukščio krenta ne tik darbuotojai, dirbantys statybų, bet ir transporto ir saugojimo bei žemės ūkio EVR įmonėse. Dar darbuotojai buvo mirtinai traumuoti užvirtus gruntui iškasose (3 darbuotojai), apsinuodijus dujomis srutų rezervuare (vieno įvykio metu žuvo 3 darbuotojai). Taip pat virstant nupjautam medžiui, įjungus montuojamą įrenginį, užkritus sunkiam daiktui, prisilietus prie elektros srovės bei kitomis aplinkybėmis: minėti veiksniai sąlygojo dar 18 darbuotojų žūtis.

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad didžiąją dalį mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių per 2021 m. III ketv., sąlygojo darbdavio neįgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, netinkamas darbų organizavimas. Daugiau nei šeštadalis nelaimingų atsitikimų darbe įvyko, kai atlikdami darbus darbuotojai nesilaikė vadovų duotų nurodymų ir taip rizikavo savo sveikata ar gyvybe.
VDI inspektoriai, tirdami įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė ar kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai, nelaimingo atsitikimo darbe priežastimis dažniausiai įvardijo Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – Įstatymas) šių straipsnių reikalavimų pažeidimus: 19 straipsnio („Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje“) – 22 atvejais, 25 straipsnio („Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas“) – 6 atvejais, 14 ir 15 straipsnių „Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai“ ir „Darbo vietų įrengimas statybvietėse, naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse, žvejybos laivuose, darbo priemonėse“) – 9 atvejais. 14 mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe (arba 18 proc. skaičiuojant nuo ištirtų nelaimingų atsitikimų darbe) įvyko dėl darbuotojų didelio neatsargumo, kai darbuotojai nesilaikė nustatytų saugos ir sveikatos reikalavimų (pažeisti Įstatymo 33 straipsnyje „Darbuotojo pareigos“ įtvirtinti reikalavimai).

2021 m. per I - III ketv. įvykių darbe metu žuvo 4 neblaivūs darbuotojai. Dar 2 neblaiviems darbuotojams buvo sunkiai pakenkta sveikatai Per atitinkamą 2020 m. periodą įvyko 2 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe, kurių metu nukentėjo neblaivūs darbuotojai.
Aptariamuoju laikotarpiu sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe jauniems darbuotojams (iki 18 metų amžiaus) neįvyko.

Padėti pasirengę LŽŪKT specialistai

Atsižvelgiant į VDI parengtą informaciją, padėti darbdaviui įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus pasirengę Konsultavimo tarnybos darbų saugos specialistai. Atvykę į ūkį ar įmonę, jie įvertins situaciją ir patars, ką reikėtų padaryti, kad ūkis ar įmonė atitiktų visus darbų saugos reikalavimus.

Specialistai parengs privalomus vidinius norminius dokumentus (instrukcijas, įsakymus, pareiginius nuostatus ir kt.), instruktuos darbuotojus, dalyvaus nelaimingų atsitikimų tyrimuose ir suteiks konsultacijų visais rūpimais darbų saugos klausimais. Taip pat specialistai atlieka tęstinę ūkio ar įmonės priežiūrą. Reikia pagalbos? Kviečiame kreiptis.

Pagal VDI, LŽŪKT informaciją